Ανοιχτή Επιστολή

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Θέμα:

Παράταση του παλαιού καθεστώτος σχετικά με την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετέχοντας στο 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση).

Αξιότιμε ΚύριεΥπουργέ,

Εκτιμώ ιδιαίτερα την συνεχή προσπάθεια που καταβάλετε ώστε να διαμορφωθεί το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα αποδοτικό και αμερόληπτο, πραγματικά δωρεάν και ανοιχτό σύστημα για όλους. Πρόσφατα όμως, με εγκεκριμένο νομοσχέδιο, ψηφίστηκαν κάποια μέτρα τα οποία ήλθαν εις βάρος μιας μερίδας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κλονίζοντας τον ανοιχτό αυτό χαρακτήρα.

Φέτος, βάση του νόμου 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α’), που ψηφίστηκε στις 03-10-2013, συγκεκριμένα στην παράγραφο 33 του άρθρου 39, ορίζεται πως:

«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση … μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων … χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα … Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα »

Κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω διάταξης, γίνεται σαφές ότι:

·Το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, το σχολικό έτος 2013-2014, αφαιρείται από όσους υποψηφίους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ-Β’ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012.

·Ο παράγοντας αυτός στερεί από τους υποψηφίους του σχολικού έτους 2011-2012 που απέτυχαν να εισαχθούν στην σχολή που επιθυμούσαν με χρήση του δικαιώματος του 10% το σχολικό έτος 2012-2013 την τελευταία ελπίδα για πραγμάτωση του ονείρου τους για εισαγωγή στη σχολή της αρεσκείας τους.
·Παράλληλα στοιχίζει τελικά πάρα πολλά χρήματα στους πολίτες αφού οδηγεί αρκετούς υποψηφίους στην επώδυνη ψυχολογικά αλλά και δυσβάσταχτη οικονομικά, διαδικασία της συμμετοχής εκ νέου στις πανελλήνιες εξετάσεις ή της φυγής στο εξωτερικό. Αποτελεί σημαντικό οικονομικής φύσης πρόβλημα για τους γονείς οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τους ωθεί να βιώνουν μια αδιέξοδη κατάσταση, καλούμενοι να συντηρήσουν 3 ή και 4 σπίτια ακόμη!

Γνωρίζω πως το καλοκαίρι του έτους 2013 εφαρμόστηκε το μέτρο των μετεγγραφών, δίνοντας την δυνατότητα σε επιτυχόντες υποψήφιους να μεταφέρουν την θέση επιτυχίας τους σε αντίστοιχη σχολή η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην πόλη μόνιμης κατοικίας τους, διευκολύνοντας έτσι την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου.
·
Όμως, με υπαιτιότητα του Υπουργείου φέτος, είχαμε για πρώτη φορά το φαινόμενο των «διπλά επιτυχόντων» φοιτητών, αφού τα αποτελέσματα των μετεγγραφών βγήκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικών με το 10% κι έτσι υπήρχαν φοιτητές οι οποίοι λ.χ. μετεγγράφησαν στη σχολή Α και στη συνέχεια πέρασαν στην ίδια σχολή με το 10%(!!!) στερώντας έτσι θέσεις που θα χρησιμοποιούνταν μόνο από ειλικρινείς και έντιμους επιτυχόντες του 10%, αποτρέποντάς τους από την εισαγωγή στη σχολή της αρεσκείας τους.

Το γεγονός αυτό είναι άδικο για όσους απόφοιτους Λυκείου του έτους 2012 και υποψήφιους του 10% οι οποίοι δεν πέρασαν για λίγα μόρια στο τμήμα της επιλογής τους (συμπεριλαμβανομένου και εμού) κάνοντας μηχανογραφικό εφέτος ή για όσους ανακάλυψαν εκ των υστέρων πως οι επιλογές του μηχανογραφικού τους ήταν λανθασμένες.(Σπάνιο, αλλά συμβαίνει, ακόμα και μετά από 2 χρόνια, κυρίως εξ αιτίας οικονομικών λόγων.)
·Επιπρόσθετα, υπήρξε και εφέτος η μη προσέλευση και η χαλαρή εφαρμογή του 10% καθώς πολλοί επιτυχόντες του 10% δεν προσήλθαν για να εγγραφούν στις σχολές επιτυχίας τους, καθώς το μέτρο της αυτόματης διαγραφής από την παλαιά σχολή σε περίπτωση επιτυχίας με το 10% δεν τέθηκε σε ισχύ, στερώντας πάλι με αυτόν τον τρόπο θέσεις που θα χρησιμοποιούνταν από αυθεντικούς, ειλικρινείς και έντιμους επιτυχόντες του 10%, αποτρέποντάς τους από την εισαγωγή στη σχολή της αρεσκείας τους.

Επεκτείνοντας επάνω στο θέμα του μέτρου των μετεγγραφών, γνωρίζω πως εφέτος θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο που επιτρέπει την μετεγγραφή όχι μόνο πρωτοετών, αλλά δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών σε σχολές αντίστοιχες με αυτές της επιτυχίας τους.

·Όμως αυτό το μέτρο, όσο λειτουργικό και αν είναι, δεν ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι πολλοί, τώρα πια δευτεροετείς φοιτητές, (υποψήφιοι του 2012) δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να μετεγγραφούν σε άλλη σχολή αντίστοιχη με την αρχική τους, αλλά επιθυμούν την ευκαιρία να διαγωνιστούν ξανά για εισαγωγή τους σε μια σχολή, μέσω του 10%, στη μορφή με την οποία αυτό ίσχυε παλαιότερα.

·Είναι μεγάλη αδικία για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες το 2012 να καταργηθεί το 10% διότι μας δόθηκε το δικαίωμα μόνο μια φορά και διεκδικήσαμε μέρος των θέσεων του 10%. Αντίθετα όλοι οι υπόλοιποι διεκδικούν το σύνολο των θέσεων του 10%. Αυτή η αδικία εις βάρος των υποψήφιων του ’12 δεν πρέπει να αρθεί? Ζητάμε ίσες ευκαιρίες για κάθε γενιά και για όλες τις γενιές. Οι υποψήφιοι του 2012 φέτος είχαν να ανταγωνιστούν και τους υποψηφίους του 2011 ενώ με την καινούρια νομοθεσία οι υποψήφιοι του 2013 δεν θα έχουν κανένα υποψήφιο προηγούμενων ετών να ανταγωνιστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για εμάς τα παιδιά του 2012.

Το πρόβλημα:

·Μια μερίδα των υποψηφίων του 2012 αδικείται. Φέτος, είναι πασιφανές πως το φαινόμενο των διπλά επιτυχόντων φοιτητών και η μη ισχύς του μέτρου της αυτόματης διαγραφής σε περίπτωση επιτυχίας με το 10% κόστισαν πολλές θέσεις στους ειλικρινείς και έντιμους απόφοιτους Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012 που απέτυχαν να εισαχθούν στην σχολή που επιθυμούσαν με χρήση του δικαιώματος του 10% το σχολικό έτος 2012-2013. Η αφαίρεση του δικαιώματός τους για συμμετοχή στο 10% του έτους 2014 παράλληλα αποκρυστάλλωσε ένα αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης στις καρδιές υποψηφίων, αλλά και γονιών συνάμα. Τι μπορεί όμως να γίνει ώστε να δικαιωθούν αυτοί οι υποψήφιοι?

Η πρόταση:

·Αφού πρόκειται να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εξέταση, τότε για λίγα χρόνια, είναι θεμιτό να γίνει παράταση του παλαιού καθεστώτος σχετικά με την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετέχοντας στο 10% των θέσεων εισακτέων έτσι ώστε να μπορεί και πάλι, όπως ίσχυε παλαιότερα, ένας απόφοιτος Λυκείου υποψήφιος για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να συμμετέχει στο 10%έως και 2 χρόνια απότην τελευταία του γραπτή εξέταση.

Επειδή αναφέρομαι σε καθοριστικές επιλογές που αφορούν στη ζωή νέων ανθρώπων και οι οποίες μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να υποστηριχθούν με στοχευμένες παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα, που πάντως δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ αντίθετα ανακουφίζουν χιλιάδες οικογένειες που ταλανίζονται από την οικονομική κρίση, επιθυμώ να προτείνω:

·Αφού πρόκειται να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εξέταση, όπως εξέφρασε και ο αξιότιμος υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριος Συμεών Κεδίκογλου, πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνει παράταση του παλαιού καθεστώτος για λίγα χρόνια ώστε να μην αδικηθούν οι εναπομείναντες απόφοιτοι του 2012, σε σχέση με όλους τους προηγούμενους αλλά και τους επόμενους. Κάτι τέτοιο θα ευνοήσει και κάποια από τα παιδιά του 2013 μέσω της 2ης ευκαιρίας για συμμετοχή στο 10% των θέσεων.

·Εναλλακτικά, διορθωτικές κινήσεις, ασφαλώς και θα μπορούσαν να γίνουν, για παράδειγμα το ξεχωριστό ποσοστό συμμετοχής στο 10% των θέσεων ανάλογα με το έτος της τελευταίας γραπτής εξέτασης του υποψηφίου. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αδικηθεί ούτε η μερίδα αυτή των υποψηφίων του ’12 στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, ούτε οι υποψήφιοι του 2013.
·
Επιτακτική προκύπτει και η αυτόματη διαγραφή από το προηγούμενο τμήμα για όσους πετύχουν, προκειμένου να γίνει αξιοποίηση του μέτρου αποκλειστικά και μόνο από αυτούς που το θέλουν πραγματικά και να μη γίνεται κατάχρησή του.

Σας ζητώ να επιδείξετε το δυναμισμό και την αποφασιστικότητα που απαιτείται, ώστε να επιβάλλετε την ηθική τάξη και το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να δείτε θετικά μια πολιτική παρέμβαση από τη μεριά σας, προς την ενδεδειγμένη κατεύθυνσηκαιθα μου επιτρέψετε να πω πως οι πολιτικοί δεν θα κριθούν μόνο από αυτά που έκαναν αλλά από αυτά που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν ή δεν τόλμησαν να κάνουν.

Σχόλια:

Καθώς είμαι ένας από τους υποψηφίους του 2012 οι οποίοι δεν καταφέραμε να επιτύχουμε στη σχολή της αρεσκείας μας συμμετέχοντας στο 10% των θέσεων για πρώτη χρονιά εφέτος, θεωρώ καθήκον μου να σας εκφράσω το παράπονο μιας ολόκληρης γενιάς, η οποία αδικείται.

Θα ήθελα να σας αναφέρω πως τυχαίνει να έχω πολλούς γνωστούς και καλούς μου φίλους, οι οποίοι πραγματοποίησαν το όνειρό τους και εισήχθησαν στη σχολή της αρεσκείας τους, αφού συμμετείχαν για δεύτερη χρονιά στο θεσμό του 10%. Αυτό όμως το οποίο τους έδινε δύναμη και ελπίδα πως έστω και αργά τα όνειρά τους θα πραγματοποιηθούν, ήταν η ύπαρξη του θεσμού του 10% για 2 χρόνια, τον οποίο αφαιρείτε από εμάς τους εναπομείναντες υποψηφίους του 2012, συνεπώς αφαιρώντας την ελπίδα μας για πραγματοποίηση των ονείρων μας και ταυτόχρονα αδικείτε τους υποψηφίους του 2013 που ήλπιζαν σε ισχύ του θεσμού αυτού για 2 χρόνια, όπως ίσχυε παλαιότερα.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, δεν σας ζητώ να μας βοηθήσετε να μπούμε στη σχολή της αρεσκείας μας με αθέμιτα μέσα. Ζητώ να μας αφήσετε να διαγωνιστούμε ξανά με το 10%. Το να ξαναδώσουμε Πανελλαδικές δεν υπάρχει σαν λύση για πολλούς από εμάς καθώς δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουν είναι πολύ δυσβάσταχτο οικονομικά και επώδυνο ψυχολογικά.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι ακόμα και αν τεθεί σε ισχύ πάλι το “παλαιό 10%”, μπορεί να αποτύχουμε ξανά. Δεν θα μας πειράξει αυτό όμως. Αυτό που θα μας πειράξει, είναι να μην μας ξαναδώσετε πίσω την ελπίδα πως θα μπορέσουμε, για ένα τελευταίο χρόνο ακόμα, να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας μέσω ενός σωστά δομημένου θεσμού όπως αυτόν του “παλαιού 10%”, πριν μας χτυπήσει το βαρύ χέρι της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην σημερινή Ελλάδα.

·Ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι απίθανο, για ένα δις απογοητευμένο παιδί 19 ετών όπως εγώ, που “βράζει το αίμα μου”, να συγκεντρωθώ και να συντάξω μια επιστολή προς εσάς αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Όμως όταν το καθήκον με καλεί, δεν μπορώ να το παραβλέψω.

Αυτή τη στιγμή το καθήκον καλεί και εσάς. Θα ανταποκριθείτε?

Κλείνοντας:

Κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι στην ιδιότητά σας ως πατέρας και σας ζητώ θερμάνα μας δώσετε για άλλον ένα χρόνο, τη δυνατότητα να ονειρευτούμε ξανά. Ευχαριστώ.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ευχαριστώ για το χρόνο τον οποίο πιστεύω πως θα αφιερώσετε για να διαβάσετε την παρούσα επιστολή. Ανυπομονώ να ακούσω την απάντησή σας.

Με υπέρμετρη εκτίμηση,

Ένας από τους εναπομείναντες υποψηφίους του 2012,

πρόσφατα αδικημένοι,

που ζητούν μια τελευταία ελπίδα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ