Ανοιχτή επιστολή Μεταταγμένων προς ΟΛΜΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/03/2018 - 17:57 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ .

 

Κύριοι,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε δημοσίως και επισήμως  ότι εκδόθηκε η με αριθμό 3404/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν συνταγματικές και νόμιμες οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 για τις υποχρεωτικές μετατάξεις. Μπορείτε να ενημερωθείτε υπεύθυνα, λεπτομερειακά και αναλυτικά περί αυτού από την δημοσιευμένη από 14 Φεβρουαρίου 2018 ανακοίνωση της συντονιστικής μας επιτροπής.

Έπειτα από αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι, μετά από διάφορες μεσολαβήσασες προσπάθειες διαστρέβλωσης της νομικής πραγματικότητας και της αλήθειας, προερχόμενες από διάφορες πλευρές, να σας πληροφορήσουμε ότι η μοναδική αλήθεια που επικρατεί για το συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι άλλη από το ότι το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε συνταγματικές και νόμιμες όλες τις διατάξεις του νόμου των υποχρεωτικών μετατάξεων και η μόνη διορθωτέα παράλειψη που εντοπίστηκε με την απόφαση αυτή, που αφορά μόνο την Διοίκηση (το Υπουργείο) και καθόλου τους περίπου 1.345 υποχρεωτικώς μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ16 Μουσικών Μαθημάτων από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πριν από πέντε (5) χρόνια, αφορούσε την διάρθρωση και υλοποίηση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων και ειδικότερα ένα τυπικό σφάλμα μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που προβλέπονταν στην διάταξη του νόμου και που έχει να κάνει μόνο με την Διοίκηση.

Συγκεκριμένα, ανιχνεύθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου ότι δεν έχει τηρηθεί από την Διοίκηση ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αυτός ήταν η μη ύπαρξη εισήγησης της γενικής διεύθυνσης διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και τον συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στην διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό και ουδέν άλλο.

Αναλογιζόμενοι την υπεύθυνη και σοβαρή στάση που επιδείξατε όλα αυτά τα χρόνια για την επίλυση του ζητήματος αυτού των υποχρεωτικών μετατάξεων, που είχε από την αρχή ως γνώμονα να μην θιγούν κεκτημένα δικαιώματα συναδέλφων εκπαιδευτικών, λαμβάνουμε το θάρρος και την τιμή, εξ ονόματος όλων των μεταταγμένων συναδέλφων μας, να σας ζητήσουμε να μεσολαβήσετε, για μία ακόμα φορά, εποικοδομητικά και όπως εσείς το κρίνετε σκόπιμο, ούτως ώστε να επιλυθεί δίκαια, ηθικά και τάχιστα το θέμα που δημιουργείται, μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, έχοντας πάντα ως φροντίδα την προστασία συναδέλφων εκπαιδευτικών, οι οποίοι σε τίποτε δεν έφταιξαν για να βρεθούν ενδεχομένως σε δυσμενή θέση έπειτα από το πέρας πέντε ετών, από μία παράλειψη που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες του υπουργείου.

Επιπλέον και κυρίως ενόψει των μεταθέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρίσταται ανάγκη να σας επισημάνουμε ότι, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από την με αριθμό 3404/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣΤΕ, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ οι αιτούντες  την ακύρωση και κατ’ επέκταση οι εκπαιδευτικοί των προϋφιστάμενων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, διότι δια της εκδικασθείσας Αίτησης Ακυρώσεως ΔΕΝ  ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ η ανάκληση των μετατάξεων από την Δ.Ε. στην Π.Ε. των εκπαιδευτικών των κοινών κλάδων – ειδικοτήτων για λόγους αντίθεσης  του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 σε Συνταγματικές διατάξεις, ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ το Υπουργείο Παιδείας  να λάβουν αυτοί,  (οι εκπαιδευτικοί των προϋφιστάμενων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), δεσμευτικά μετάθεση στη θέση των μεταταχθέντων  και στους τόπους όπου πραγματοποιήθηκαν  μετατάξεις εκπαιδευτικών με τον Ν. 4172 / 2013.

Εκ του λόγου τούτου, δεν υπάρχει κανένα νόμιμο υπόβαθρο που να δικαιολογεί την πραγματοποίηση αντίστοιχου αριθμού μεταθέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με εμφάνιση ως οργανικών κενών των θέσεων που καταλαμβάνουν οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων. Οι μεταθέσεις δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε άλλα τυχόν υπάρχοντα οργανικά κενά και σε καμία περίπτωση επάνω στις ή με τις οργανικές θέσεις των μεταταγμένων, στις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι δε πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι στην απευκταία περίπτωση που, με εσφαλμένη ερμηνεία της δικαστικής απόφασης, ακυρωθούν μετατάξεις εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων και αναγκαστούν αυτοί να επιστρέψουν στην προτέρα τους υπηρεσιακή κατάσταση, δηλαδή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτοί θα πλεονάζουν στις κατά τόπους διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα τοποθετηθούν, διότι στην πραγματικότητα όλοι ανεξαιρέτως πλεόναζαν εξ αρχής (και δη τον Αύγουστο του 2013) και στην περίπτωσή τους ορθά εφαρμόστηκε ο νόμος περί κινητικότητας και μετατάχθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου και παρέχουν όλοι το εκπαιδευτικό τους έργο αποκλειστικά σε σχολεία και δεν πλεονάζει κανείς. Ο δε αριθμός τους, όσο μικρός και να είναι, δεν θα είναι διαχειρίσιμος από την βαθμίδα εκπαίδευσης που η ομοσπονδία σας εκπροσωπεί. Το γεγονός αυτό η ομοσπονδία σας πρέπει να το καταστήσει σαφές στο υπουργείο, ότι δηλαδή δεν θα μπορεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να διαχειριστεί το οποιοδήποτε επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό που θα προκύψει.

Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην ατυχή περίπτωση που οι υπηρεσίες του υπουργείου, ερμηνεύοντας τυχόν εσφαλμένα την δικαστική απόφαση, πράγμα το οποίο και δεν πιστεύουμε αλλά και απευχόμαστε, προχωρήσουν σε ακύρωση μετατάξεων κάποιων συναδέλφων, με αποτέλεσμα αυτοί να επιστρέψουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την οποία εσείς συνδικαλιστικά εκπροσωπείτε, τότε θα βρισκόμασταν στην δυσάρεστη θέση να τίθεται και ζήτημα ανάκλησης – ακύρωσης και όλων των στο μεταξύ χρονικό διάστημα ολοκληρωμένων πολυάριθμων υπηρεσιακών μεταβολών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν και θίγουν αναδρομικά τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τυχόν θα επέστρεφαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μεταθέσεις, τοποθετήσεις, τυχόν εκλογή τους ως διευθυντών, υποδιευθυντών κλπ) αλλά και έγερσης τυχόν αγωγών αποζημίωσης παρανόμων υπερωριών κατά του Δημοσίου, εκ μέρους των θιγέντων εκπαιδευτικών, διότι επί τόσα χρόνια, λόγω της αναδρομικής ισχύος της τυχόν ακύρωσης της μετάταξής τους, θα θεωρείται ότι εργάζονταν παράνομα υπερωριακώς, λόγω αυξημένου ωραρίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Για όλα τα παραπάνω, θα υφίσταται για πολλά χρόνια ένα καθεστώς υπηρεσιακής ανασφάλειας και για όλους τους εκπαιδευτικούς της βαθμίδας αυτής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι στο μεταξύ έχουν δικαιωθεί μετάθεσης ή τοποθέτησης, αφού η επιστροφή των μεταταγμένων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα δίνει στους εκπαιδευτικούς αυτούς την δυνατότητα προσβολής όλων των πράξεων που τυχόν τους θίγουν και έχουν στο μεταξύ ολοκληρωθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αιτήσεις μετάθεσης και τοποθέτησής τους, που θα έπρεπε στο μεταξύ να έχουν γίνει δεκτές για αυτούς αντί για άλλους. Το παραπάνω καθεστώς ανασφάλειας θα ενταθεί από τυχόν μαζική και καθολική προσφυγή στη δικαιοσύνη όλων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κατά όλων των υπηρεσιακών μεταβολών που έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά τα χρόνια και τους θίγουν, με σχεδόν εξασφαλισμένη δικαστική ευδοκίμηση των ενδίκων μέσων τους.               Επομένως και για τον λόγο αυτόν η δημόσια παρέμβασή σας στο ζήτημα αυτό παρίσταται αναγκαία και επιτακτική. Αναμένοντας την αποδοχή εκ μέρους σας της πρόσκλησής μας για δημόσια παρέμβαση, διατελούμε σε πλήρη σεβασμό της έως τώρα στάσης σας στο θέμα, που διακρίνεται από συναδελφικότητα, καθαρότητα και νηφαλιότητα.

Μετά τιμής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ολυμπία Ζαραμπούκα                                                Μιχάλης Παπαδόπουλος

 

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: