Ανοιχτή επιστολή 11 Πανεπιστημιακών, αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης προς την Υπουργό Παιδείας. Η αξία και η σημασία της μάθησης σε ανοιχτούς χώρους τυγχάνει ευρείας και αυξανόμενης αναγνώρισης ως μια έγκυρη και χρήσιμη παιδαγωγική πρακτική.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Συντάκτες του κειμένου είμαστε έντεκα Έλληνες που μας ενώνουν οι σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το ενδιαφέρον μας για τη σωστή εκπαίδευση και την καλή υγεία των μαθητών. Σας στέλνουμε την παρούσα ανοικτή επιστολή με σκοπό να επιστήσουμε την προσοχή σας. στη μάθηση σε ανοιχτούς χώρους (outdoor learning), η οποία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, ειδικά στην ιδιαίτερη αυτή περίοδο της πανδημίας την οποία διανύουμε. Πιστεύουμε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου διδασκαλίας.

Η αξία και η σημασία της μάθησης σε ανοιχτούς χώρους τυγχάνει ευρείας και αυξανόμενης αναγνώρισης ως μια έγκυρη και χρήσιμη παιδαγωγική πρακτική. Ενήλικες και παιδιά επωφελούνται πολλαπλά από τη μάθηση σε ανοιχτούς και ειδικά σε φυσικούς χώρους. Τα παιδιά κινητοποιούνται και η εμπλοκή τους με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι αυξημένη σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Οι ανοιχτοί χώροι ευνοούν ακόμη τη χρήση παιδαγωγικών μεθόδων που προωθούν την αυτονομία, ενώ ταυτόχρονα η μάθηση διευκολύνεται γιατί τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορούν να εστιάσουν αποτελεσματικότερα την προσοχή τους στα έργα που επιτελούν. Τέλος, το επίπεδο ευεξίας που αισθάνονται όλοι οι συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία είναι υψηλό.

Η μάθηση σε ανοιχτούς χώρους αποτελεί τις τελευταίες δυο δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χώρες όπως η Δανία και η Σκωτία έχουν ενσωματώσει την εκπαίδευση σε ανοιχτούς χώρους στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων τους και την έχουν αξιοποιήσει ιδιαιτέρως για τη μετάβαση από τις συνθήκες περιορισμού στην περίοδο της έξαρσης της πανδημίας στις συνθήκες κανονικής λειτουργίας των σχολείων.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το άνοιγμα των σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι οι ανοιχτοί χώροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για τη διδασκαλία, όπου αυτό είναι δυνατό. Η UNICEF έχει επίσης συμπεριλάβει τους ανοιχτούς χώρους σαν ένα σημαντικό συστατικό του ανοίγματος των σχολείων σε οδηγίες που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2020.

Τέλος, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προτείνει τη διεξαγωγή μαθημάτων σε ανοιχτούς χώρους.

Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, λοιπόν, η μάθηση σε ανοιχτούς χώρους έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης της μετάδοσης του ιού και διασφάλισης της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών. Κάτι τέτοιο απαιτεί προσαρμογές στους χώρους και ευελιξία στα προγράμματα δεδομένης τόσο της έλλειψης σκιασμένων χώρων όσο και των υψηλών αλλά και των χαμηλών θερμοκρασιών, κατά περιόδους, στη χώρα. Αλλά και η διδασκαλία σε εσωτερικούς χώρους συνοδεύεται από προσαρμογές κατά την περίοδο της πανδημίας.

Στον εξής σύνδεσμό μπορείτε να βρείτε πηγές που τεκμηριώνουν τη θέση και την αξία της μάθησης σε ανοιχτούς χώρους τόσο σε συνθήκες πανδημίας όσο και σε κανονικές συνθήκες:

https://docs.google.com/document/d/1Rho5FI6eBw3UWo-H3XflzSb5iQPaMz0VkEPDk3Qw8fc/edit.