Αναβάλλονται οι συνεντεύξεις για της θέση Αναπληρωτή στο Ευρωπαϊκά Σχολεία Καρλσρούης – Βαρέζε. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τον τρόπο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ανωτέρω συνεντεύξεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης του υποψήφιου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των στελεχών ανακοινώνει ότι, κατόπιν της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίαςς  των μετακινήσεων από 7-11-2020 έως τέλος Νοεμβρίου 2020, αναβάλλονται οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών υποψήφιων στη διαδικασία προεπιλογής για την κάλυψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία στην Καρλσρούη και στο Βαρέζε, βάσει της αριθμ. 70520/Η2/9-6-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΒΕΛ46ΜΤΛΗ-1ΛΞ) σχετικής Προκήρυξης, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν με φυσική παρουσία στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τον τρόπο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ανωτέρω συνεντεύξεων.