Αναστολή επ΄αόριστον της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας του Τμήματος Γερμανικής του ΕΚΠΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση στις 11.3.2013 και αφού συζήτησε την νέα εκδοχή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται όχι μόνο η συγχώνευση του Τμήματός μας με τα άλλα 4 Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών αλλά και η απόσπασή μας από την Φιλοσοφική Σχολή με την ίδρυση μονοτμηματικής Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, αποφάσισε ομόφωνα:

  • να απορρίψει την πρόταση αυτή, καθώς η ίδρυση αυτής της μονοτμηματικής σχολής αντιτίθεται σε κάθε επιστημονικό και ακαδημαϊκό κριτήριο,
  • να εμμείνει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση για αυτόνομα Τμήματα Γλώσσας και Φιλολογίας εντός της Φιλοσοφικής Σχολής, με δεδομένο ότι τα ακαδημαϊκά και επιστημονικά επιχειρήματα εναντίον της συγχώνευσης των 5 Τμημάτων έχουν εκτεθεί στα επί μέρους ψηφίσματα των Συνελεύσεων όλων των Τμημάτων μας, στο Υπόμνημα της Κοσμητείας, καθώς και στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολή του ΕΚΠΑ,
  • να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος και
  • να καλέσει την Κοσμητεία να αναστείλει την λειτουργία της Σχολής τις ημέρες που θα οργανωθούν σχετικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Τέλος, το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διαμαρτύρεται έντονα για την πρόταση της δραματικής μείωσης των εισακτέων σε όλα τα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.