Ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μείωση των εισφορών Οι ασφαλισμένοι ελευθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ μπορούν να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν στον ΟΑΕΕ κάθε δίμηνο επιλέγοντας ως και τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Οργανισμού Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης τουμε τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Με νεότερη διάταξη σύμφωνα με το dikaiologitika.gr επεκτείνεται το δικαίωμα επιλογής κατά μία ακόμη κατηγορία και παρέχεται δυνατότητα εκ νέου άσκησής του, εφόσον έχει απωλεσθεί, ή διεύρυνσής του, αν είναι ενεργό με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.