: Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τα για τις αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές ΓΕΛ (πατήστε ).

– το ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα (πατήστε ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ή (Ομάδας Β) 2018, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις 2016 με το Παλαιό σύστημα (πατήστε ).