Ανάρτηση οδηγιών για τις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014

Υπόδειγμα απολογισμού ΕΕΚ

Υπόδειγμα προϋπολογισμού ΕΕΚ

Οικονομικά θέματα εξεταστών

Υποδείγματα αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων εξεταστών

Α. Αποζημίωση εξεταστών στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου

Α1. Αποζημίωση Οι αποζημιώσεις των εξεταστών προφορικού λόγου καταβάλλονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Εξεταστικό Κέντρο όπου τοποθετούνται και στο λογαριασμό της Τράπεζας που δηλώνεται στις αιτήσεις τους.—>