ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων από ΠΕΚΑΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/06/2014 - 00:43 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΕΚΑΠ απαντήσεις και σχολιασμός των θεμάτων για

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Θέμα Α.

Α1.

1. Σ2. Σ3. Σ4. Λ5. Σ

Α2.

α. ένας εκ των τελεστών: >, , >=,

β. ένας εκ των τελεστών: ΟΧΙ, Ή, ΚΑΙ

γ. μια εκ των τιμών: ΑΛΗΘΗΣ, ΨΕΥΔΗΣ

δ. μια μονή συνθήκη όπως η: α > 0

ε. μια σύνθετη (διπλή) συνθήκη όπως η: α > 0 και β

Α3.

α. (ΟΧΙ (9 mod 5 = 20 – 4 * 2 ^ 2)) Ή (8 > 4 ΚΑΙ "X" > "ψ")

β. (ΟΧΙ (4 = 4)) Ή (8 > 4 ΚΑΙ "X" > "Ψ”)

γ. (ΟΧΙ ΑΛΗΘΗΣ) Ή (ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗΣ)

δ. ΨΕΥΔΗΣ

Α4. α. Σελίδα 180 σχολικού Βιβλίου Μαθητή

β, γ, δ. Σελίδα 138 Σχολικού Βιβλίου Μαθητή

Α5.

Α101

Β 0

Αρχή_επανάληψης

Β Β + Α

Α Α + 2

Μέχρις_ότου Α > 200

Εμφάνισε Β

ΘΕΜΑ Β

Β1.

(1) Μια εκ των τιμών: κ, 30, κ+1, οποιαδήποτε τιμή στο διάστημα [κ, 30]

(2) >

(3) i

(4), (5) Π[θ], Π[κ] ή ανάποδα

Β2.

Αλγόριθμος Β2

i 1

s 0

Όσο i

Διάβασε m

Αν m > 10 τότε s m + s

i i + 1

Τέλος_επανάληψης

Εκτύπωσε S

Τέλος Β2

Θέμα Γ

Αλγόριθμος ΘέμαΓ

max -1

Σmax0

Σ10 0

Σκόστος 0

Διάβασε κωδικός

Όσο κωδικός 0 επανάλαβε ! Γ1

Διάβασε τιμή, τεμάχια

Σκόστος Σκόστος + τιμή * τεμάχια

Αν τιμή > 10 τότε

Σ10Σ10 + τεμάχια

Τέλος_αν

Αν τιμή > max τότε

max τιμή

ΣΜaxτεμάχια

Αλλιώς_αν τιμή = max τότε

Σmax Σmax + τεμάχια

Τέλος_αν

Διάβασε κωδικός

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε Σ10, Σmax ! Γ3, Γ4

Αν Σκόστος

Εμφάνισε "ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ"

Αλλιώς

πλδ 0

δόση20

ποσό 0

Όσο ποσό

ποσόποσό + δόση

δόσηδόση + 5

πλδ πλδ + 1

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε πλδ

Τέλος_αν

Τέλος ΘέμαΓ

Θέμα Δ

Αλγόριθμος ΘέμαΔ

Για i από 1 μέχρι 10

Διάβασε ΟΝ[i]

Για j από 1 μέχρι 28

Διάβασε ΕΠ[i, j]

Τέλος_επανάληψης

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 10

Σ 0

Για j από 1 μέχρι 28

Σ Σ + ΕΠ[i, j]

Τέλος_επανάληψης

Εμφάνισε ΟΝ[i], Σ

Τέλος_επανάληψης

υπάρχει αληθής

Για i από 1 μέχρι 10

κ 0

Για j από 1 μέχρι 28

Αν ΕΠ[i, j]

κ κ + 1

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Αν κ = 0 τότε

Εμφάνισε ΟΝ[i]

υπάρχει ψευδής

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Αν υπάρχει = ψευδής τότε

Εμφάνισε "δεν υπάρχει"

Τέλος_αν

Αρχή_επανάληψης

Διάβασε ονζ

done ψευδής

pos 0

i 1

Όσο done = ψευδής και i

Αν ονζ = ΟΝ[i] τότε

done αληθής

posi

αλλιώς

ii + 1

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Μέχρις_ότου done = αληθής

Για β από 1 μέχρι 4

Σ 0

Για κ από 1 μέχρι 7

Σ Σ + ΕΠ[pos, (β-1)*7+κ]

Τέλος_επανάληψης

ΣΥΝ[β] Σ

Τέλος_επανάληψης

max ΣΥΝ[1]

Για i από 2 μέχρι 4

Αν ΣYN[i] > max τότε

maxΣYN[i]

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 4

Αν ΣYN[i] = max τότε

Εμφάνισε i

Τέλος_αν

Τέλος_επανάληψης

Τέλος ΘέμαΔ

Μέρος 1ο. Σχολιασμός ανά θέμα

Θέμα Α

Α1. Το καθιερωμένα θέμα με απαντήσεις τύπου Σωστού Λάθους. Το βασικό πρόβλημα αυτού του τύπου θέματος είναι ότι οι απαντήσεις αντιγράφονται εύκολα.

Α2. Εύκολο θέμα με αναφορά σε βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε μαθητής

Α3. Θέμα με λογική αποτίμηση εκφράσεων. Αρκετά έξυπνο με μεταβλητές Χ, Υ και “Χ”, “Υ”

Θετική κρίνεται η αποτίμηση της βαθμολογίας του σε βήματα.

Α4. Θέμα θεωρίας.

Α5. Τυπικό θέμα συμπλήρωσης κενών σε ένα αλγόριθμο χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Θέμα Β

Το θέμα Β δεν κρίνεται συνολικά ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο. Για άλλη μια χρονιά η ΚΕΕ επέλεξε να μην εξετάσει πίνακα τιμών.

Β1. Πολύ καλή η επιλογή ενός ακόμα αλγορίθμου ταξινόμησης με εύκολη υλοποίηση κωδικοποίησης. Το θέμα θα μπορούσε να ζητά ολόκληρο τον αλγόριθμο, χωρίς συμπλήρωση κενού (κάτι που θα το καθιστούσε αρκετά πιο δύσκολο). Η παρουσίαση τμήματος του αλγορίθμου διευκολύνει την απάντησή του.

Β2. Θέμα μετατροπής ενός διαγράμματος σε ψευδογλώσσα με παγίδα. Η παγίδα βρίσκεται στην αρχική συνθήκη του διαγράμματος από την οποία η αληθής τιμή οδηγεί στην έξοδο του βρόχου. Η ακριβής υλοποίηση αυτής της δομής οδηγεί στην έκφραση της συνθήκης με χρήση λογικού τελεστή ΟΧΙ.

Θέμα Γ

Η διατύπωση του θέματος αυτού παρουσιάζει ορισμένες ατέλειες. Το ερώτημα Γ1 αναφέρεται σε κάθε προϊόν ενώ το ερώτημα Γ2 σε λογαριασμό χωρίς να είναι σαφές αν ο λογαριασμός αφορά ένα προϊόν ή το σύνολο των προϊόντων. Η απουσία σε αυτό κάποιας λέξης που να παραπέμπει σε σύνολο λογαριασμού, μπέρδεψε κάποιους μαθητές που τοποθέτησαν το σχετικό τμήμα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης του ερωτήματος Γ1..

Επίσης, η ανάγκη επεξεργασίας όλων των μεγίστων τιμών χωρίς τη χρήση πίνακα, καθιστά το ερώτημα Γ4 (Μονάδες 6), αυξημένου βαθμού δυσκολίας για την πλειονότητα των μαθητών. Το Γ3 δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία ή παγίδα. Να παρατηρήσουμε τέλος ότι η λογική που χρησιμοποιεί το ερώτημα Γ2, έχει εξεταστεί και παλιότερα.

Θέμα Δ

Απαιτητικό θέμα που περιείχε πολλές επεξεργασίες σε πίνακες, ειδικά στα τελευταίο ερώτημα, χωρίς αντίκρυσμα στη βαθμονόμηση. Απαιτεί προσοχή στην βαθμολόγηση με προσεκτική κατανομή των μονάδων σε κάθε επεξεργασία αντίστοιχα. Την δυσκολία βαθμολόγησης επιτείνει η χρήση εναλλακτικών λύσεων (π.χ τρισδιάστατοι πίνακες) από σημαντικό αριθμό μαθητών.

Μέρος 2ο. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τα θέματα στο σύνολό τους ήταν κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας με αρκετά ερωτήματα να απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση και μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, προκειμένου να μην χάσουν μονάδες. Η κάλυψη της διδαχθείσας ύλης για μια ακόμη χρονιά δεν ήταν πλήρης αφού απουσίαζε σχεδόν τελείως το κεφάλαιο 10, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τους στόχους του μαθήματος του Προγραμματισμού, που πολλές φορές δεν καλύπτεται επαρκώς στα σχολεία λόγω του περιορισμένου χρόνου του μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ενώ η πρώτη εικόνα από τα θέματα ήταν πως είναι ευκολότερα από τα προηγούμενα των τελευταίων ετών, αυτή η εικόνα ανατρέπεται από διεξοδικότερη ματιά και από τα σχόλια των μαθητών, καθώς τα θέματα κρίνονται σε λεπτομέρειες τους απαιτητικά.

Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι βαθμολογίες θα συγκεντρωθούν στα δύο άκρα (κάτω από 30 και πάνω από 70) δηλαδή μια αντιστροφή της καμπύλης Gauss.

Τέλος, επειδή ένα τέτοιο μάθημα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας στην επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, θεμέλιο λίθο της σύγχρονης υπολογιστικής σκέψης, θεωρούμε αυτονόητη την ύπαρξη και εξέτασή του σε κάθε τύπου Λυκείου, για μαθητές που κατευθύνονται σε Τεχνολογικές ή Οικονομικές σχολές, σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι Σχολές αυτές αναδεικνύονται ως δημοφιλέστερες σε όλες τις σχετικές έρευνες και επιθυμούν την ύπαρξη ενός τέτοιου μαθήματος. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι και οι μαθητές, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, επιθυμούν τη διδασκαλία της Πληροφορικής.

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές και υλοποίηση των στόχων τους.

Για την ΠΕΚΑΠ

Σταύρος Κωτσάκης

Βαγγέλης Κανίδης

Παναγιώτης Τσιωτάκης

Δημήτρης Γιάτας

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso