που θα πρέπει να δίνεται στους αναπληρωτές και στα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που στελεχώνουν σχολεία σε Νησιωτικές  και Ορεινές περιφέρειες.

Συντάχθηκε η κατωτέρω επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών  από την Κ. Ασημακοπούλου Σοφία, Βουλευτή Β’ Πειραιώς, ζητώντας να επικαιροποιηθεί η .

Δείτε τα όσα τονίζει στην επιστολή της η Βουλευτής:

«Κυρίοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 32, του ν. 4483/2017 (Α’ 107), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88, του ν.5003/2022 : «…Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1, του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών η κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής … δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η παροχή του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους δήμους αυτούς για την στελέχωση των Υπηρεσιών τους. …Η παροχή του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται να καταβάλλεται σε είδος και με τη μορφή χρηματικού επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων. Με την απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού η Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 2, εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής. Το συνολικό ύψος της παροχής, σε είδος και σε χρήμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει την δαπάνη των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της παροχής σε χρήμα και προσδιορίζεται η δαπάνη ανά δήμο».

Ως και την περσινή χρονιά, δίνονταν από ορισμένους νησιωτικούς Δήμους ένα -πενιχρό και αυτό- «επίδομα διαβίωσης» της τάξης των 200€ (το ποσό διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον Δήμο). Ωστόσο, την φετινή χρονιά, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, οι Δήμοι δεν έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα τα ανωτέρω επιδόματα, διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική ΚΥΑ. Το ήδη μεγάλο, λόγω της γενικότερης ακρίβειας, κόστος διαβίωσης των δικαιούχων αυτών των επιδομάτων επιβαρύνεται από τις υψηλές τιμές σε τουριστικούς προορισμούς, τα δυσεύρετα και δυσβάσταχτα ενοίκια, τους λογαριασμούς ενέργειας και τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των παραπάνω στελεχών της εκπαίδευσης.

Προφανώς, με μισθούς 737 ευρώ για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ή 880 ευρώ (για 10 μήνες στην καλύτερη περίπτωση) για τους αναπληρωτές, τα πράγματα μόνο «ρόδινα» δεν είναι.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί :

1. Είναι στις προθέσεις σας η άμεση έκδοση της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α., ώστε να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό τα ανωτέρω προβλεπόμενα επιδόματα στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετούν στα νησιά και σε ορεινούς δήμους;


2. Είναι στις προθέσεις σας η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ να δρομολογείται και να επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ώστε τα ως άνω επιδόματα να δίνονται έγκαιρα στους δικαιούχους, που υπηρετούν στα νησιά και σε ορεινούς δήμους;

3. Είναι στις προθέσεις σας η εκ νέου τροποποίηση του σχετικού άρθρου, έτσι ώστε τα ως άνω αναφερόμενα επιδόματα να χορηγούνται και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) , που υπηρετούν στα νησιά και σε ορεινούς δήμους;

Η Ερωτώσα Βουλευτής, 

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ