: Τι ισχύει για το λογότυπο ΕΣΠΑ και σε τι διαφέρει από το λογότυπο των εγγράφων της Παράλληλης Στήριξης-Πότε θα πληρωθούν οι αναπληρωτές.

 

Σύμφωνα με το especial, αναφορικά με το λογότυπο ΕΣΠΑ των Πράξεων των Προγραμμάτων από τα οποία προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ-ΕΒΠ και σε σχέση με τη μισθοδοσία τους και με το λογότυπο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα πρέπει να τίθεται υποχρεωτικά στο υποσέλιδο κάθε σελίδας των εγγράφων των σχετικών με όλα τα είδη στήριξης, Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση, ΕΒΠ, Σχολικός Νοσηλευτής, της Εγκυκλίου υπ. αριθμ. πρωτ. 62191/Δ3/2-6-2023 – “Προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024”, ισχύουν τα εξής:

 

Α. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ των Πράξεων των Προγραμμάτων, από τα οποία προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ-ΕΒΠ π.χ. της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022 – 2023», με κωδικό ΟΠΣ:5184992 και σε σχέση με τη μισθοδοσία των αναπληρωτών, ΔΕΝ πρέπει να αλλαχτεί και παραμένει το ίδιο.

Καταβολή μισθοδοσίας

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως οι λογαριασμοί των αναπληρωτών θα πιστωθούν για τον μήνα Ιούνιο την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και για τους αναπληρωτές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι μισθοί θα είναι κατά τι μειωμένοι λόγω περάτωσης της υπηρεσίας τους την 21η Ιουνίου 2023.

Β. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα πρέπει να τίθεται υποχρεωτικά στο υποσέλιδο κάθε σελίδας των εγγράφων των σχετικών με όλα τα είδη στήριξης, Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση, ΕΒΠ, Σχολικός Νοσηλευτής, της Εγκυκλίου υπ. αριθμ. πρωτ. 62191/Δ3/2-6-2023 – “Προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024”, από 02.06.2023, ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Εγκυκλίου, ισχύει το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ και αυτό θα πρέπει να τίθεται στα σχετικά έγγραφα.