Ενημέρωση για τον μισθό του Δεκεμβρίου, τις Υπερωρίες σε Ολιγοθέσια και Νηπιαγωγών με τέκνο κάτω των 2 ετών πραγματοποιεί ο ΠΣΑΕΠ.

Συγεκριμένα αναφέρει ότι σε ευρεία συζήτηση πραγματοποιήθηκε σήμερα με τον Προϊστάμενο του τμήματος ΕΣΠΑ του Υπουργείο για το θέμα τον πληρωμών.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει παλαιότερα, μετά την ανάδειξη του ζητήματος από τον συνάδελφο αναπληρωτή Λάμπρο Σιδερά και την κατάθεση από μέρους μας επίσημου εγγράφου στο συγκεκριμένο τμήμα (το οποίο παραθέτουμε παρακάτω), οι υπερωρίες των εκπαιδευτικών στα ολιγοθέσια σχολεία θα πληρωθούν κανονικά.  

Η απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για πληρωμή τους μέσω του τμήματος δημοσίων επενδύσεων ήταν αρνητική, όπως φαίνεται στο παρακάτω έγγραφο. Παρόλα αυτά είχαμε από τότε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα χαθούν τα δεδουλευμένα των αναπληρωτών και θα πληρωθούν μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η σημερινή μας ενημέρωση είναι ότι ήδη οι πρωτοβάθμιες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων υπερωριών και ποσών για για να ενημερώσουν τους τα αρμόδια τμήματα και να προχωρήσει η πληρωμή των αναπληρωτών. Είναι άγνωστο ακόμη αν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τον Ιανουάριο.

Ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τις πληρωμές των των Νηπιαγωγών με τέκνο κάτω των 2 ετών, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τις 2 μειωμένες ώρες εβδομαδιαίως που δικαιούνται. Είναι ένα ζήτημα που ανέδειξε μόνο ο ΠΣΑΕΠ και κινείται προς επίλυση.

Για την πληρωμή του μήνα Δεκεμβρίου ενημερωθήκαμε ότι οι αναπληρωτές θα πληρωθούμε όπως κάθε μήνα μέχρι τις 8/01/2018 και όχι κατά τη διάρκεια των εορτών. Από τον Φεβρουάριο πιθανότατα θα αρχίσει η ένταξή μας στην ενιαία αρχή πληρωμών και θα έχουν όλες οι διευθύνσεις σταθερή ημερομηνία πληρωμών την 10η μέρα κάθε μήνα.

Τέλος, την 1/1/2018 ξεπαγώνει το μισθολόγιο. Δεν θα μετράει μισθολογικά η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μεταξύ 31-12-2015 και 31-12-2017. Βέβαια θα προσθέσουμε ότι αυτά ισχύουν σήμερα. Κανείς δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αναβολής του ξεπαγώματος των μισθολογικών κλιμακίων των δημοσίων υπαλλήλων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει κάποια ανατροπή τελευταία στιγμή.