: Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών έβγαλε σχετική ανακοίνωση για τους διορισμούς Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Γενική Εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους, η , δεν είναι μόνο ένα μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, είναι πλέον μέρος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Νομπελίστα συμβούλου του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Χριστόφορου Πισσαρίδη, το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής πρέπει να εξελίσσεται με την τεχνολογία και να αποτελεί κεντρικό μέρος του προγράμματος σπουδών και όχι απλώς ένα βοηθητικό περιθωριοποιημένο μάθημα, ούτε και το γεγονός ότι το θέμα της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, που διατυπώνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις πολιτικής χάρη στις οποίες τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, για το έτος 2020 είναι η ψηφιακή εκπαίδευση και οι ψηφιακές ικανότητες.

Στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσε να μην γίνει και αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) που στοχεύει στην προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή με αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μία από τις δύο στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου είναι η ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, όπως δηλώνεται, απαιτούνται τόσο βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες από μικρή ηλικία (ψηφιακός γραμματισμός, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, εκπαίδευση στην πληροφορική, καλή γνώση και κατανόηση των τεχνολογιών που βασίζονται σε δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη) και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που παράγουν περισσότερους ειδικούς στον ψηφιακό τομέα και διασφαλίζουν επίσης ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες νεαρής ηλικίας εκπροσωπούνται ισότιμα στις ψηφιακές σπουδές και στην απασχόληση.

Όπως τονίζεται στο κείμενο του σχεδίου οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να καταστούν μέρος των βασικών μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν όλοι ώστε να μπορούν να επιτύχουν προσωπική εξέλιξη, να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες, να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και να ασκούν βασικά δικαιώματα. Ο ψηφιακός γραμματισμός έχει καταστεί αναγκαίος στην καθημερινή ζωή. Η ορθή κατανόηση των ψηφιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ζωτικής σημασίας για την περιήγηση σε έναν κόσμο που κατακλύζεται ολοένα και περισσότερο από αλγόριθμους.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει πιο ενεργά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την ικανότητα να προσεγγίζουν, να φιλτράρουν και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις πληροφορίες και η εκπαίδευση στην πληροφορική στα σχολεία είναι αυτή που παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ορθή αντίληψη του ψηφιακού κόσμου. Μάλιστα, έχει τεθεί και ως στόχος της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών που υστερούν σε γνώσεις χρήσης υπολογιστών και πληροφοριών σε κάτω του 15 % έως το 20302!!!

Διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση

Κι ενώ όλα αυτά εξελίσσονται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία, οι Πληροφορικοί παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό άρθρα, αλλά και απλές αναρτήσεις στα social media, από συλλόγους, σωματεία, αιρετούς, συναδέλφους κ.α. που αφορούν το καίριο στην εκπαιδευτική κοινότητα θέμα της κατανομής των 10500 θέσεων για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς στην Γενική Αγωγή.

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Πληροφορικών θεωρούμε ότι η κατανομή θα πρέπει να βασιστεί στις πραγματικές ανάγκες για εκπαιδευτικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στις καθώς οι υπάρχουσες οργανικές ανάγκες διαστρεβλώνουν για πολλές ειδικότητες, όπως και για μας (110 ή 67 στην βθμια και 28 στην αθμια), την πραγματικότητα. Τι λένε, λοιπόν, οι αριθμοί;

Οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (εκτός ΕΕΠ και ΕΒΠ) την σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν 44.097. Εξ αυτών οι 9.312 απασχολήθηκαν στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση (χωρίς Covid, ΔΥΕΠ, ΤΥ κ.α.)και οι 12.526 στα Ενιαίου Τύπου Δημοτικά Σχολεία (Δάσκαλοι και Ειδικότητες) καθώς και 4068 στην Προσχολική στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Για τη δίκαιη κατανομή των 10500 η αναλογία που προκύπτει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες από τις προσλήψεις αναπληρωτών της τελευταίας σχολικής χρονιάς είναι η ακόλουθη:

Με δεδομένες τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, μιας και ένα σχολείο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτούς πόσο μάλλον στην ψηφιακή εποχή και εν μέσω της πανδημίας που εμφανίστηκε και της ανάγκης αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, θεωρούμε ότι ο αριθμός που θα πρέπει να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στην κατανομή των 10500 διορισμών στην γενική εκπαίδευση θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον το 500.

Οι Προτάσεις μας

  1. τουλάχιστον 500 εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το σύνολο των 10500 που θα δοθούν στη Γενική Εκπαίδευση.
  2. Σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων για κάθε ειδικότητα.
  3. Επαναφορά μείωσης ωραρίου 3 ωρών για τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πραγματοποίηση ανάλογης μείωσης και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  4. Ανάθεση των Θεματικών των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που άπτονται του Κύκλου Δεξιοτήτων της Τεχνολογίας και Επιστήμης σε Πληροφορικούς ΠΕ86.