:  Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος – Αίτησης δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών/ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021 στο opsyd.sch.gr 

: Αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης

Η αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης γίνεται από το κεντρικό μενού επιλέγοντας το πεδίο «Αιτήσεις» στο οποίο εμφανίζονται οι δυνατές επιλογές των τύπων .

Το σύνολο των αιτήσεων για το μη μόνιμο προσωπικό σχετικά με τις αιτήσεις είναι:


Ωρομισθίου
Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ
Ωρομισθίου ΣΜΕΑΕ
Αναπληρωτή σε Μουσικά Σχολεία
Ωρομισθίου σε Μουσικά Σχολεία
Ωρομισθίου σε Μουσικά Σχολεία για κλάδο ΕΜ16.00
Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Αίτηση Αναπληρωτή ΕΕΠ –ΕΒΠ
Αίτηση για μόνιμο διορισμό ΣΜΕΑΕ

Εκπαιδευτικοί: Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στις υπηρεσιακές μεταβολές μετά το άνοιγμα των σχολείων

Το σύστημα υλοποιεί τις διαδικασίες και τους περιορισμούς που ορίζει η εγκύκλιος κάθε αίτησης.

Πριν τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός/ΕΕΠ-ΕΒΠ να έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο της και αφορούν στη δήλωση των προτιμήσεων.

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ: Τα δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας

Ανάλογα με την εκάστοτε εγκύκλιο κάτω από τα πλαίσια προτιμήσεων υπάρχει ενδεχόμενο δήλωσης επιπλέον επιλογών.
Καταχώριση Αίτησης

Στο τελευταίο βήμα ο εκπαιδευτικός/ΕΕΠ-ΕΒΠ αφού έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της αίτησης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε«Καταχώριση Αίτησης» ώστε να την υποβάλει και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο εκπαιδευτικός/ΕΕΠ-ΕΒΠ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε επιθυμεί τα στοιχεία της αίτησης του ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ που θα χορηγηθεί.

Δεν παράγεται διαφορετικός αριθμός πρωτοκόλλου κατά την τροποποίηση της αίτησης, ούτε αποστέλλεται κάποιο e-mail επιβεβαίωση.
Δείτε το εγχειρίδιο αίτησης-δήλωσης περιοχών αναπληρωτών/ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες εγγραφής στο μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ

Άνοιγμα σχολείων: «Γενναία αύξηση πιστώσεων για αναπληρωτές για τις αυξημένες ανάγκες εν μέσω πανδημίας»