Δείτε παρακάτω τις για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) – Η διαδικασία αίτησης βήμα-βήμα.

στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΓΕ/2023, κοινοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ).

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΑΔ ο κοινοποιηθείς Οδηγός είναι πλήρης και έχει να κάνει με τη διαδικασία της αίτησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) βήμα-βήμα.

Επισημαίνεται δε, πως ο εν λόγω Οδηγός αφορά μόνο στην αίτηση στο ΑΣΕΠ και πολύ σύντομα θα ακολουθήσει από τον ΠΑΣΑΔ αντίστοιχος Οδηγός και για την αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Ακολουθεί ο Οδηγός αίτησης στο ΑΣΕΠ

Οδηγίες υποβολής αίτησης στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2023 Αρχικά, η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά τη δημιουργία νέων πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με ισχύ από 01/09/2023.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.