Αναπληρωτές με πτυχία εξωτερικού – Εκκρεμεί αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/05/2019 - 10:22 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Όλα όσα αναφέρει η επιστολή διαμαρτυρίας των όπως απεστάλη στους αρμόδιους φορείς:

«Αξιότιμοι Κύριοι,

είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα οποία έχουμε καταθέσει στον ΔΟΑΤΑΠ προς αναγνώριση. Δυστυχώς εδώ και μήνες λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τις προκηρύξεις 1Ε/2019, 2Ε/2019, 3Ε/2019 καθώς σε αυτές δεν προβλέπεται να μπορούμε να καταθέσουμε την πράξη αναγνώρισης ακόμα μέχρι την προθεσμία των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων. Αυτό έχει προβλεφθεί σε πάρα πολλές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στο παρελθόν. Παραθέτουμε ενδεικτικά:

Στις 2Κ/2008 και 3Κ/2008. Στις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, υποπαρ.12 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10.01.2014 τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΑΕ οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες, δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014.

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τους επικείμενους διορισμούς στην εκπαίδευση, καθώς αν και έχουμε ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές μας σπουδές, η αίτησή μας δεν έχει κριθεί ακόμα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στους επικείμενους διορισμούς στην εκπαίδευση να μην λάβουμε το σύνολο των μορίων των προσόντων μας. Επιπλέον, για τα επόμενα 3 έτη δε θα μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο προσόν – προσόν το οποίο αποκτήσαμε πριν την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων.

Θεωρούμε πως δεν θα αντιμετωπίσουμε ως ίσοι Έλληνες Πολίτες σε σχέση με τους συναδέλφους μας οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς εκείνοι θα λάβουν το σύνολο των μορίων για τα προσόντα τους, ενώ εμείς όχι. Επιπλέον, όσοι συνάδελφοι αναμένουν αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική Αγωγή και δεν διαθέτουν άλλο τυπικό προσόν για την ειδική αγωγή, ουσιαστικά αποκλείονται από τη διαδικασία.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε να έχουμε τη δυνατότητα κατά την αίτησή μας, να καταθέσουμε την αίτηση αναγνώρισης προς τον ΔΟΑΤΑΠ με τον αριθμό πρωτοκόλλου και κατά τη διάρκεια των ενστάσεων να καταθέσουμε την αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως έχει γίνει και σε άλλους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, άλλωστε δεν είναι δική μας ευθύνη η καθυστέρηση των αναγνωρίσεων.

Η διαδικασία αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ όπως γνωρίζετε δεν γίνεται με βάση αριθμού πρωτοκόλλου. Ενώ σε διάστημα 3 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασια αναγνώρισης όπως αναγράφεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δοαταπ, αυτή την στιγμή εκκρεμούν αναγνωρίσεις πτυχίων από το 2018, ενώ εκδίδονται αναγνωρίσεις από αιτησεις του 2019 σε λιγότερο από 60 ημέρες.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας,

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.»

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso