Ενημέρωση από τους δασκάλους. Από σήμερα εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά (στις περισσότερες διευθύνσεις, αν όχι όλες) τα παρακάτω έγγραφα:

Ανακοίνωση
Βεβαίωση προϋπηρεσίας 2019-20
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ για τον .
Βεβαίωση εργοδότη () που χορηγείται για απόδειξη της ασφάλισης των 3 τελευταίων μηνών.

Από σήμερα γίνονται, και ηλεκτρονικά, οι στον ΟΑΕΔ με ταυτόχρονη έκδοση δελτίου ανεργίας (κάρτα ανεργίας) και ακολούθως, όσοι πληρούν τα κριτήρια κάνουν αίτηση και για το επίδομα ανεργίας.

Η πληρωμή της μισθοδοσίας Ιουνίου θα γίνει μέχρι τέλος της εβδομάδας και της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα γίνει προς το τέλος Ιουλίου.

Αύριο θα αναρτήσουμε περισσότερα για τον τρόπο ηλεκτρονικής εγγραφής στον ΟΑΕΔ.

ΥΓ. Μην ξεχάσετε να κάνετε αίτηση και για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού που ξεκίνησαν ήδη.

Ανοίξτε εδώ : και κάνετε είσοδο στο σύστημα με κωδικούς ΟΑΕΔ ή ΓΓΠΣ
Ακολουθήστε όλα τα βήματα της παρακάτω εικόνας (είναι ενδεικτικά και ο καθένας μπορεί να αλλάξει κάτι)
Στο τέλος κάνετε υποβολή της αίτησης και εκτυπώνετε το (αν θέλετε)

Για το θα ακολουθήσει νεότερη δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε κι εδώ όμως τις οδηγίες του ΟΑΕΔ