Αναπληρωτές δήλωση περιοχών: Χωρίς επίπτωση για την επόμενη χρονιά η άρνηση πρόσληψης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/03/2020 - 13:27 | Author: Newsroom Ipaidia

– Πρόσκληση για : Καμία επίπτωση για την επόμενη χρονιά η άρνηση πρόσληψης. Η απάντηση του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ερώτηση αναπληρωτών αναφορικά με την Πρόσκληση μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020 και με το εάν κάποιος/α υποψήφιος αναπληρωτής/τρια θα έχει κυρώσεις αν δεν κάνει δήλωση προτίμησης ή κάνει αλλά τελικά δεν δεχτεί να παρουσιαστεί.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας δεν είναι εκ νέου διαθέσιμοι για πρόσληψη κατά το υπόλοιπο του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Το ίδιο ισχύει και για τους υποψήφιους που δεν ανέλαβαν ή παραιτήθηκαν κατά τις προσλήψεις του τρέχοντος σχολικού έτους, ύστερα από την έκδοση της αριθ. πρωτ. 131408/Ε4/24-8-2019 (ΦΕΚ 3283 Β΄-ΑΔΑ: 6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ) Υπουργικής Απόφασης περί παράτασης ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών-ωρομισθίων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019.​

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι που είτε δεν κάνουν αίτηση τώρα είτε δεν αποδεχτούν την πρόσληψη (εφόσον προσληφθούν) δεν αντιμετωπίζουν κάποια επίπτωση για την επόμενη σχολική χρονιά αναφορικά με την υποψηφιότητά τους. • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso