Το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αγωγή με την οποία δεκάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Ημαθίας αιτήθηκαν την καταβολή αναδρομικώς των – Πάσχα και επιδομάτων αδείας που περικόπηκαν. Το δημόσιο καλείται τώρα να καταβάλλει στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς τα επιδικασθέντα ποσά.

Η ανακοίνωση:

«Νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε δεκάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αναδρομικά τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματα αδείας, τα οποία περικόπηκαν, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του δικηγορικού γραφείου “ΣΑΒΒΑΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” με έδρα τη Νάουσα Ημαθίας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Νομού Ημαθίας, μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές διεκδικήσεις από τους αναπληρωτές.

Οι δικηγόροι του γραφείου που χειρίστηκαν την υπόθεση δηλώνουν σχετικά :

Mια πολύ θετική εξέλιξη για δεκάδες αναπληρωτές που δικαιώνονται σε πρώτο βαθμό με την υπ’αριθ. 79/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία κάνει δεκτή την αγωγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία σε σχολεία της Ημαθίας, που εμπιστεύθηκαν τα δικηγορικό μας γραφείο για τη διεκδίκηση αναδρομικώς των παράνομων περικοπών δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και και υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει τα αιτούμενα ποσά ανάλογα με την αντίστοιχη προϋπηρεσία εκάστου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση, η κρίση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την αντισυνταγματικότητα της επίμαχης διάταξης, την οποία κληθηκε να εφαρμόσει στην ένδικη αγωγή δε δεσμεύεται από τις αντίθετες με αυτήν απόφάσεις (ΟλΣτΕ 1307-1316/2019), που έθεσαν τέλος στις σχετικές διεκδικήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς στα πλαίσια του διάχυτου και αυτεπάγγελτου ελέγχου της συνταγματικότητας κάθε διάταξης νόμου που καλέιται να εφαρμόσει ο Δικαστής η κρίση του περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν ισχύει έναντι όλων.

Ενόψει, λοιπόν, του θετικού νομολογιακού περιβάλλοντος που δημιουργείται δικαστικά με την υπ’ αριθ. 79/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και προκειμένου να διασφαλιστούν σοβαρές οικονομικές απαιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προ του κινδύνου αυτές να παραγραφούν, το γραφείο μας θα προχωρήσει στην κατάθεση νέων αγωγών για το χρονικό διάστημα 2019-2021.