Η υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων, πέρα από τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, έχει και επιπτώσεις στη μείωση των οργανικών κενών θέσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ80, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, καθώς ικανοποιήθηκαν μόλις 9 από τις 234 αιτήσεις μετάθεσης, αναφέρουν οικονομίας ΠΕ 80 σε ανακοίνωση τους.

Η ανακοίνωση:

Με την παρούσα επιστολή μας θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας ενόψει της επικείμενης κατανομής των θέσεων για τους , βάση της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ – (ΦΕΚ 46/24-12- 2019/τ. ), καθώς και τον έντονο προβληματισμό μας για την συνεχιζόμενη υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα:

Με τις υπ΄ αρίθμ. 72322/Δ2 και 74181/Δ2 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τεύχος B’ 2265/12.06.2020 και ΦΕΚ τεύχος B΄ 2338/15.06.2020), διαμορφώθηκαν τα Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021. Στα συγκεκριμένα Ωρολόγια Προγράμματα αποτυπώνεται μια αξιοσημείωτη και συγχρόνως αδικαιολόγητη μείωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων.

Ειδικότερα:

1. Mείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» της Α΄ Τάξης από (3) σε (2) ώρες στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια και από (2) σε (1) στα Εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.

2. Κατάργηση των μαθημάτων της Β΄ Τάξης Λυκείου « Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία» (2 ώρες διδασκαλίας) και «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» (2 ώρες διδασκαλίας).

3. Το μάθημα της «Οικιακής Οικονομίας» της Α΄ Γυμνασίου στο Πρόγραμμα Σπουδών περιορίζεται σε (1) από (2) ώρες. Να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος καταργήθηκε στη Β΄ Γυμνασίου.

Συνοπτικά, και αν συνυπολογίσουμε και την (1) ώρα μείωσης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας-Πληροφορικής της Γ’ τάξης, πρόκειται για μείωση (7) ωρών α΄ ανάθεσης για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 80.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα διαμορφώθηκαν δίχως την τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και χωρίς διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Επιπρόσθετα, το σχολικό έτος 2013-2014 καταργήθηκε το μάθημά « Αρχές Οικονομίας» τής Α ́ Λυκείου και το σχολικό έτος 2019-2020 καταργήθηκε το μάθημα επιλογής «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου.

Με βάση τα ανωτέρω δεν ικανοποιείται η οδηγία 18.12.2007 COM (2007) 808, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την χρηματοοικονομική και γενικότερα την Οικονομική Εκπαίδευση και το σύνολο σχεδόν των μαθητών δεν έρχεται σε επαφή με την οικονομική σκέψη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Απόδειξη του οικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας είναι ότι το 50% των τελειόφοιτων των Λυκείων της χώρας μας έγραψε κάτω από τη βάση στο μεγάλο πανελλαδικό οικονομικό διαγωνισμό, που διοργανώθηκε την προηγούμενη άνοιξη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών πολιτών, παρέχοντας τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα τόσο οικονομικού όσο και πολιτικού χαρακτήρα. Οι μαθητές είναι αναγκαίο να μάθουν πώς κινείται η οικονομία, να αναπτύξουν τη σκέψη τους, να στοχαστούν και να σκεφθούν δημιουργικά αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η υποβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων, πέρα από τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, έχει και επιπτώσεις στη μείωση των οργανικών κενών θέσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ80, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, καθώς ικανοποιήθηκαν μόλις 9 από τις 234 αιτήσεις μετάθεσης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, βάση των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν για την ειδικότητα μας 12 ώρες διδασκαλίας α΄ ανάθεσης σε ένα σχολείο που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας οργανικής θέσης. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα οργανικά κενά για την ειδικότητά μας την σχολική χρονιά 2019-2020 ήταν 104, ενώ για την φετινή χρονιά ήταν μόλις 56, παρά τις 157 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Τα παραπάνω στους επερχόμενους διορισμούς θα αποκλείσουν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ 80, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εδώ και χρόνια σε όλη την χώρα.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Eκπαίδευση για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε όλη την επικράτεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών οικονομολόγων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019

-2020 άγγιξαν τις 500, ενώ την φετινή χρονιά και παρά την σημαντική μείωση ωρών διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων, ο αριθμός προσλήψεων έχει προσεγγίσει τις 400, γεγονός που καταδεικνύει τις αυξημένες ανάγκες προσλήψεων στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.

Ο αριθμός των οργανικών κενών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για τα επόμενα σχολικά έτη, λόγω:

α. του αριθμού συνταξιοδοτήσεων που θα προκύψουν τα επόμενα έτη (για το έτος 2021 ανήλθαν μετά τις ανακλήσεις σε 157),

β. της ύπαρξης του εξάωρου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος

«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», σε συνδυασμό με την αύξηση της προτίμησης των μαθητών για τον τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας τα τελευταία έτη στα Γενικά Λύκεια και γ. του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών που επιλέγουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, και της ύπαρξης στα ΕΠΑΛ τεσσάρων (4) ειδικοτήτων, που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης» και «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού», γεγονός που δημιουργεί κάθε χρόνο νέα τμήματα και συνεπώς περισσότερες ώρες προς κάλυψη από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 80 Οικονομίας.

Παράλληλα κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι ο κλάδος ΠΕ 80 Οικονομίας προέκυψε ως γνωστόν δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α ́/2-3-2018) από τη συγχώνευση έξι ειδικοτήτων: ΠΕ 09 Οικονομολόγων, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18.03 Λογιστικής, ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing).

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω υπογραμμίζουμε την ανάγκη για:

• την ουσιαστική αναβάθμιση της Οικονομικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με:

– την επαναφορά των Ωρολογίων Προγραμμάτων που ίσχυσαν την σχολική χρονιά 2019-2020.
– την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας» ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) είναι το μοναδικό πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα, που οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής το «πρωτοσυναντάνε» στην Γ΄ Λυκείου, χωρίς να υπάρχει κανένα μάθημα προετοιμασίας στις προηγούμενες τάξεις του Λυκείου. Με άλλα λόγια οι μαθητές του Λυκείου, που δεν επιλέγουν την ομάδα προσανατολισμού της Οικονομίας και Πληροφορικής στην Γ΄ Λυκείου, ολοκληρώνουν το σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει βασικές οικονομικές γνώσεις, καθώς δεν υπάρχει κανένα αμιγώς οικονομικό μάθημα στα μαθήματα γενικής παιδείας του Λυκείου.

– την επαναφορά της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ο.Δ.Ε.) ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο για τους μαθητές της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής. Εναλλακτική πρόταση είναι η τοποθέτησή του ως μάθημα γενικής παιδείας ή επιλογής στην Γ΄ Λυκείου, δεδομένης και της προγενέστερης επιτυχίας του και αποδοχής του από τους μαθητές των ΓΕΛ, καθώς δημιουργήθηκαν περισσότερα από 1200 τμήματα σε όλη την χώρα.

– την επικαιροποίηση και την επαναφορά του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» και στη Β΄ τάξη Γυμνασίου.

• αναβάθμιση και επικαιροποίηση των συγγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών ειδικότερα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

• επαρκή αριθμό διορισμού εκπαιδευτικών ΠΕ 80 (τουλάχιστον 200) στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 σε αντιστοιχία με τους κλάδους που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ 80 Οικονομίας και σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται και από τις προσλήψεις αναπληρωτών τα τελευταία έτη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ομάδα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ80 Οικονομίας