Αναπληρωτές: Απόλυση, ΟΑΕΔ, πληρωμές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/06/2019 - 20:51 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και έπειτα εκδίδεται από τις Διευθύνσεις η των πρωτοβάθμιας.

Αναπληρωτές Δάσκαλοι (facebook)
Όλοι οι αναπληρωτές πρέπει να την παραλάβουν από την πρωτοβάθμια μαζί με κάποια άλλα έγγραφα όποτε εκείνοι το επιθυμούν.
Κάποιες πρωτοβάθμιες δέχονται να τα στείλουν και στον τόπο μόνιμης κατοικίας ταχυδρομικώς με έξοδα του παραλήπτη. Αυτό πρέπει να γίνει όμως με προηγούμενη συνεννόηση και υπεύθυνη δήλωση από τον αναπληρωτή στη Δνση.
Μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου, αν δικαιούται το επίδομα ο αναπληρωτής (βλ. σημείωση 1 στο τέλος), πρέπει να γίνει η εγγραφή στον ΟΑΕΔ (“στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του” εργασίας ή της μόνιμης) με τα έγγραφα της απόλυσης (Καταγγελία σύμβασης & Βεβαίωση εργοδότη) και φωτοτυπίες από:
1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1.
2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, για την απόδειξη τόπου κατοικίας.
3. Αστυνομική ταυτότητα.
4. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Εθνικής τράπεζας.
5. Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
Απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ανέργου στον ΟΑΕΔ (βλ. σημ. 2). Κάθε μέρα καθυστέρησης μετά την 28η Ιουνίου, μεταθέτει και αργότερα την καταβολή του επιδόματος που γίνεται ένα μήνα μετά η πρώτη (δηλαδή τέλος Ιουλίου) χωρίς φυσική παρουσία και στους 2 μήνες μετά την εγγραφή (δηλαδή τέλος Αυγούστου) ξεκινά η προθεσμία ενός μήνα για την παρουσία και πληρωμή του δεύτερου επιδόματος. Αν η επόμενη πρόσληψη γίνει εντός της προθεσμίας δε χρειάζεται παρουσία στον ΟΑΕΔ αλλά η Δνση, συνήθως, ενημερώνει για την έναρξη εργασίας τον και άμεσα καταβάλλεται το υπόλοιπο του επιδόματος μέχρι την ημέρα πρόσληψης. Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται μόνο Παρασκευή. Υπόψιν όσων έχουν πάρει περισσότερους από 16 μήνες επίδομα ανεργίας τα τελευταία 4 έτη, δικαιούνται μόνο το υπόλοιπο του επιδόματος (βλ. σημ. 3).
Η πληρωμή του μισθού του Ιουνίου (21 ημέρες) για όλες τις πράξεις ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μέχρι 28 Ιουνίου και η πληρωμή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιουλίου (ενημέρωση ΠΑΣΑΔ).
Το ποσό της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας υπολογίζεται περίπου στα 60-70 ευρώ (ανάλογα με το ΜΚ) για κάθε μήνα εργασίας, αφαιρώντας 30-35 ευρώ (ανάλογα με το ΜΚ) για κάθε μέρα κανονικής άδειας που έλαβε ο αναπληρωτής. Δεν ισχύει αυτή η περικοπή και στις υπόλοιπες άδειες (αιμοδοτική, αναρρωτική κλπ.).
Παρόμοια με τα παραπάνω ισχύουν και για τους αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας με διαφορετικές όμως ημερομηνίες καθώς απολύονται στις 30 Ιουνίου.
Loading...


  • europalso   ideascentral