Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης 27.478 υποψηφίων εκπαιδευτικών – Αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ 2022: Κλάδων ΠΕ02-ΠΕ08-ΠΕ60/61-ΠΕ70/71-ΠΕ80 Πινάκων Β και Επικουρικών  – Δείτε αναλυτικά

Σε έκδοση αναμορφωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ), ΠΕ08 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), ΠΕ60/ΠΕ61 (ΠΙΝΑΚΑΣ Β και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ), ΠΕ70/ΠΕ71 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ) και ΠΕ80 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ), στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Α.Σ.Ε.Π. 20/2022), προέβη το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).