– Ανακλήσεις συνολικά 635 – Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις δύο εγκυκλίους με τις ανακλήσεις και τα ονόματα

Ανάκληση 579 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Την ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Προϊσταμένων, για τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν με τις προμνησθείσες αποφάσεις στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ανέλαβαν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτήθηκαν ή με μεταγενέστερη απόφαση προσλήφθηκαν με πλήρες ωράριο.

Α. Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιώ

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 56 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021