: Ανακοίνωση έβγαλε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, σχετικά με τον χαμό που έχει προκληθεί με τις άδειες διδασκαλίας.

Η ανακοίνωση

Αγωνία και αγανάκτηση σε χιλιάδες συναδέλφους σε Φροντιστήρια. για τη αναγγελία έναρξης διδασκαλίας/ανανέωση άδειας – Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ στο Υπουργείο Παιδείας, άμεσα παράταση για την κατάθεση δικαιολογητικών

Εύλογη αγωνία και αγανάκτηση σε χιλιάδες συναδέλφους που εργάζονται σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχει προκαλέσει η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 78844/Ν1/01-07-2021 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται για την αναγγελία έναρξης και την ανανέωση της άδειας άσκησης διδασκαλίας, καθώς (για την ανανέωση άδειας) είναι σχεδόν αδύνατο για τη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών να υποβάλουν έγκαιρα, μέχρι την 31/8/2021 το φάκελό τους.

Η εκτίμηση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι είναι απίθανο να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να προλάβουν να στείλουν φακέλους μέχρι την 31/8. Για παράδειγμα, πολλοί εκπαιδευτικοί μας θέτουν το ζήτημα της δυσκολίας καθορισμού ραντεβού για ιατρικό και ψυχιατρικό έλεγχο μέσα στις προθεσμίες, καθώς οι περισσότεροι ιατροί βρίσκονται σε διακοπές. Επίσης, και προ της έναρξης του νέου σχολικού έτους, αμφιβάλουμε έντονα, αν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να διεκπεραιώσουν χιλιάδες αιτήσεις (ιδίως σε Διευθύνσεις μεγάλων αστικών κέντρων). Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από την ΟΙΕΛΕ παράταση της προθεσμίας υποβολής.

Θα ζητηθεί, επίσης, παράταση για εκπαιδευτικούς που ζουν στις πυρόπληκτες περιοχές και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα.

Επειδή επιχειρήθηκε σήμερα επικοινωνία με την Προϊσταμένη του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας κ. Β. Ρούνη, αλλά κατέστη αδύνατον να τη βρούμε τηλεφωνικά, αποστείλαμε επιστολή, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρουμε:

«Η απόφαση αυτή που αιφνιδιαστικά εκδόθηκε εν μέσω θέρους δεν λαμβάνει υπόψη σοβαρές παραμέτρους, όπως:

·         Την αδυναμία εκπαιδευτικών να κλείσουν ιατρικά ραντεβού για να αποκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς οι περισσότεροι ιατροί και ψυχίατροι λείπουν σε διακοπές και οι ημερομηνίες που δίδονται είναι εντός του φθινοπώρου

·         Την σχεδόν βέβαιη αδυναμία των Διευθύνσεων να επεξεργαστούν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις (ιδίως Διευθύνσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα) λίγες ημέρες προ της έναρξης του σχολικού έτους

·         Το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί κατοικούν σε πυρόπληκτες περιοχές

Επιπροσθέτως, επικρατεί χάος με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως μας καταγγέλλουν συνάδελφοι. Κάποιες (για παράδειγμα η Α’ Αθήνας) ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά. Κάποιες μιλούν για σιωπηρή παράταση, ενώ άλλες κάνουν λόγο για αυστηρή τήρηση των προθεσμιών. Άλλες, τέλος, ενημερώνουν ότι θα δεχτούν τους φακέλους με εκκρεμότητα στην κατάθεση των ιατρικών εξετάσεων! Η κατάσταση αυτή επιτείνει τη σύγχυση και την αβεβαιότητα και επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα δική σας ενέργεια. Ζητούμε:

Να υπάρξει τουλάχιστον τρίμηνη παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών

Η παράταση αυτή να είναι τουλάχιστον εξάμηνη (ή αν χρειαστεί και παραπάνω) στις πυρόπληκτες περιοχές

Να εκδοθεί ενημερωτική ανακοίνωση/οδηγία από την υπηρεσία σας

Να υπάρξει συνεργασία σας με τη διοίκηση του ΕΟΠΠΕΠ για τις όποιες εκκρεμότητες. Προτείνουμε, αν αυτό είναι εφικτό, κοινή τηλεδιάσκεψη με τη δική μας συμμετοχή, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες

v  Να διευκρινιστεί για πόσο θα διαρκεί η ανανέωση των στοιχείων, καθώς δεν υπάρχει καμιά σχετική αναφορά στην Υ.Α.»

Για την επίμαχη Υ.Α. διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

·         Η αρμοδιότητα ελέγχου των δικαιολογητικών περνά πλέον από τον ΕΟΠΠΕΠ στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

·         Για τους νέους συναδέλφους που υπέβαλαν αίτηση για αναγγελία έναρξης, εάν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30/6/2021, εξετάζονται και διεκπεραιώνονται από το συγκεκριμένο Οργανισμό, ο οποίος έχει και την ευθύνη τήρησης του αρχείου για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 1/7/2021 κι έπειτα εξετάζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οι φορείς όπου θα εργαστούν. Οι συνάδελφοι που ήδη έχουν υποβάλει το φάκελό τους για χορήγηση νέας άδειας, δεν απαιτείται να αποστείλουν κάτι περαιτέρω. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης της άσκησής του.

·         Για τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει αίτηση ανανέωσης άδειας στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30/8/2019 (και η ισχύς των αδειών τους παρατάθηκε μέχρι την 31/8/2021), θα πρέπει να αποστείλουν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου, διαφορετικά θα έχουν ζήτημα νόμιμης άσκησης του επαγγέλματός τους, όπως μας τονίστηκε από αρμόδιους υπάλληλους του Υπ. Παιδείας. Η απόφαση αυτή αφορά κατά κανόνα παλιούς συναδέλφους που είχαν υποβάλει προ 2013 (πριν την ίδρυση του ΕΟΠΠΕΠ) τα χαρτιά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που είχαν μέχρι τότε τη σχετική εποπτεία.

·         Σε περίπτωση επικαιροποίησης των στοιχείων του φακέλου του εκπαιδευτικού, την ευθύνη αναζήτησης ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης έχει πλέον η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ήδη κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους τη λίστα με τα δικαιολογητικά και ζητούν περισσότερα των αναγραφομένων στην Υπουργική Απόφαση (ακολουθεί πιο κάτω η παράθεσή τους). Πχ, η Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας στην ιστοσελίδα της ζητά από τους συναδέλφους, πλέον των δικαιολογητικών της Υ.Α., να αποστέλλουν (αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα):

1) ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.).

2) ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)

4) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ).

5) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ.

6) ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ανήκει ο φορέας στον οποίο εργάζονται ή θα εργαστούν ή να τσεκάρουν τις ιστοσελίδες τους.

Τέλος, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, εάν η ανανέωση αδείας θα γίνεται ανά διετία. Θα ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας. Θα ζητήσουμε, δε, την έκδοση ενός πλήρους ενημερωτικού οδηγού για το ζήτημα, καθώς οι ερωτήσεις των συναδέλφων είναι πολλές και η αγωνία, ιδίως των παλαιοτέρων εκπαιδευτικών που επηρεάζονται από την εφαρμογή της απόφασης, μεγάλη.