Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2016 - 12:13 | Author: Newsroom Ipaidia

ΘΕΜΑ: Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία)
και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Σε συνέχεια της αριθμ. 67520/Ε1/20-4-2016 (ΑΔΑ: 9ΛΙ94653ΠΣ-1ΡΘ) εγκυκλίου της Γενικής
Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που είναι αποσπασμένοι στην Γενική Γραμματεία (τέως
Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής
τους για το σχολικό έτος 2016 - 2017, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη
διεύθυνση https://opsyd.sch.gr μέχρι και 16/5/2016 και αφού την εκτυπώσουν, να επισυνάψουν
σε αυτήν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τα οποία να καταθέσουν απευθείας στο Τμήμα Α΄ της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ για τους
ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ (Γραφείο 2049) και στο Τμήμα Β΄
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς για τους ενδιαφερόμενους ανανέωσης της απόσπασης στη Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γραφείο 2082).
Οι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν ανανέωση απόσπασης στις ανωτέρω Γενικές
Γραμματείες και επιθυμούν να δηλώσουν απόσπαση και για ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, θα πρέπει να
καταθέσουν ή να αποστείλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ60 που επιθυμούν να
ανανεώσουν την απόσπασή τους στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (τέως Κεντρική Υπηρεσία), προκειμένου να απασχοληθούν στον Παιδικό Σταθμό,
καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ειδική μνεία επί των
παρατηρήσεων αυτής (της αίτησης), ότι η απόσπασή τους αφορά αποκλειστικά την απασχόλησή
τους στον Παιδικό Σταθμό.
Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: