Ανακοίνωση της ΔΟΕ για τα Νηπιαγωγεία και αποστολή σχεδίου πρακτικού για συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Δείτε:

την ανακοίνωση της ΔΟΕ

το σχέδιο πρακτικού