Στην περίοδο εργασιακού Μεσαίωνα, την οποία διανύουμε, κρίνεται απαραίτητο όσο ποτέ να προασπιζόμαστε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει καταργηθεί. Η προθεσμία για την καταβολή του από την εργοδοσία έληγε στις 21/12.

Καλούμε κάθε συνάδελφο να μην παραιτηθεί του δικαιώματος του για την είσπραξη του δώρου. Η μη καταβολή του αποτελεί μόνιμη και πάγια τακτική της εργοδοσίας να παραβιάζει συνεχώς την εργατική νομοθεσία, να χειροτερεύει διαρκώς τις συνθήκες εργασίας και να καταστρατηγεί ακόμα και τα πιο στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.

Το επιχείρημα ότι η εργοδοσία δεν έχει επαρκή χρήματα αποτελεί εμπαιγμό απέναντι σε εργαζόμενους που πασχίζουν για την επιβίωση. Οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν ούτε χρηματοδότες ούτε συνέταιρους του κάθε εργοδότη ώστε να περιμένουν απόδοση μεριδίων. Αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος να πληρώνεται για την εργασία του και το δώρο αποτελεί μέρος της αμοιβής του κάθε συναδέλφου για τα δεδουλευμένα του.

Το Σωματείο Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση θα στηρίξει εμπράκτως τους συναδέλφους στην διεκδίκηση όσων δικαιούνται καθώς και όποιες νομικές διεκδικήσεις αποφασίσουν να ακολουθήσουν, όπως στηρίζει κάθε συνάδελφο και κάθε προσπάθεια για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Καλούμε κάθε συνάδελφο να γραφτεί στο σωματείο και να παλέψουμε από κοινού για την προάσπιση, διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας.

Σωματείο Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση «Γαλάτεια Καζαντζάκη»