Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 05/13