ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Α΄ Αθήνας στις 8 Νοεμβρίου 2013 με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την επικύρωση των προσωρινών τοποθετήσεων που πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Χ. Κάππας, ως αιρετοί, για μια ακόμα φορά,επισημάναμε το μη σύννομο των συγκεκριμένων προσωρινών τοποθετήσεων καιζητήσαμε την πραγματοποίησή τους με βάση το Π.Δ. 50/1996 – (ΦΕΚ.45 τ.Α) άρθρο 14 (Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών) και τα πραγματικά λειτουργικά κενά στην αρχή του σχολικού έτους.

Η απάντηση που μας δόθηκε από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Δ. Χατζημανώλη ήταν ότι θα γίνει επικύρωση των τοποθετήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για παιδαγωγικούς λόγους γιατί είμαστε ήδη δύο μήνες από την έναρξη του διδακτικού έτους και θα προκληθεί αναστάτωση στα σχολεία και στους γονείς. Στην τοποθέτηση αυτή συμφώνησαν και τα άλλα δύο διορισμένα μέλη του συμβουλίου, οι κ.κ. Κουτρουμάνος Θωμάς, αντιπρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Σαραντάκος Πάνος, μέλος του.

Δηλώσαμε ότι:

1)Η νομιμοποίηση των διαδικασιών του αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κάππα από την πλειοψηφία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποδεικνύει ότι η μη τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος ήταν κυβερνητική απόφαση για να μετακινηθούν συνάδελφοι στην Περιφέρεια, να χτυπηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και η καθιέρωση ως πρακτική της αυθαιρεσίας του εκάστοτε Διευθυντή Εκπαίδευσης καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς στο εξής υποχείριά τους.

2)Η επίκληση των παιδαγωγικών λόγων δεν ευσταθεί καθώς στην Α΄ Διεύθυνση υπάρχουν ακόμη ελλείψεις εκπαιδευτικών τόσο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς όσο και σε ειδικότητες, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. Αν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ήθελε να μη δημιουργηθούν προβλήματα «παιδαγωγικού χαρακτήρα» κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θα είχε συνεδριάσει, καθώς είχε τη δυνατότητα, και θα είχε ολοκληρώσει σύννομα τις διαδικασίες στην Α΄ Διεύθυνση.

3)Δε θα λάβουμε μέρος σε καμία διαδικασία νομιμοποίησης όλων όσων έχουν προηγηθεί σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ότι δε θα συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση και θα παραμείνουμε ως παρατηρητές στο συγκεκριμένο θέμα.

Το συμβούλιο αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία (μειοψηφήσαμε οι αιρετοί) την τροποποίηση της πράξης του ΠΥΣΠΕ στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 που αφορούσε τις αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής από Τ.Ε σε Τ.Ε, από ΣΜΕΑΕ σε Τ.Ε. καθώς επίσης και τις αποσπάσεις από Γενική Αγωγή σε Ειδική σε Τ.Ε, στηριζόμενο στην οδηγία του Υπουργείου για στελέχωση των Τμημάτων ΄Ενταξης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

΄Αρτεμις Κλιάφα, αναπληρώτρια αιρετή ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας