Νέο πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Παρεμβάσεις για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενταξης» προβλέπεται από το ΕΣΠΑ.
Το πρόγραμμα προβλέπει την κατάρτιση ανέργων με αμοιβή έως 3.600 ευρώ και την τρίμηνη τουλάχιστον πλήρη απασχόληση του 15% των καταρτισθέντων σε επιχειρήσεις.
Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013 θα υλοποιηθούν τρία στάδια του προγράμματος. Πρόκειται για τα εξής:
Το διάστημα προ-κατάρτισης θα έχει διάρκεια από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση θα διαρκέσει από 350 έως 400 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητικό, αλλά και πρακτικό μέρος

  • Ενέργειες κατάρτισης,
  • Θεωρητική κατάρτιση, και
  • Πρακτική άσκηση.

Το διάστημα προ-κατάρτισης θα έχει διάρκεια από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση θα διαρκέσει από 350 έως 400 ώρες και περιλαμβάνει θεωρητικό, αλλά και πρακτικό μέρος.

Οι άνεργοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα των πέντε ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης ή έξι ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης, εάν πρόκειται για ΑμεΑ, οροθετικούς, άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση, ανεξαρτήτως της κατοχής δικαιώματος τακτικού επιδόματος ανεργίας ή όχι.

*Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Στο μεταξύ, επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης για εργαζόμενους επιχειρήσεων – ασφαλισμένων στο ΙΚΑ – υλοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα έως 25 άτομα και καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).

Η διάρκεια κατάρτισης ανέρχεται σε 40 ώρες, ενώ κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει 200 ευρώ για τη συνολική παρακολούθηση του προγράμματος.

Οσον αφορά στις θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι εξής: Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, Επικοινωνία – Καλή Συμπεριφορά, Πωλήσεις και διαπραγμάτευση, Πρώτες βοήθειες, Βασικές Αρχές Management, Εξυπηρέτηση Πελατών και Γλώσσα του Σώματος.

Ας σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα Κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και άλλες θεματικές ενότητες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή και τα προγράμματα παρέχονται στα τηλέφωνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 210 4174 765 και 210 4174 125.

ΕΘΝΟΣ