Πιο αναλυτικά, ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά την επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (Αρ. Πρωτ. 2/29-9-2022) μέσω της οποίας εκφράζει τα αιτήματά της για την κατάργηση των χιλιομετρικών περιορισμών των 3 χλμ. και 5 χλμ. μέτρων αντίστοιχα για τις μετακινήσεις των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων των Καλλιτεχνικών Σχολείων μεταξύ του τόπου διαμονής τους και της σχολικής μονάδας, για την παρουσία συνοδού στα σχολικά λεωφορεία και τη δημιουργία δημοσίου φορέα, που θα εξασφαλίζει τα παραπάνω.

Στην επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση αναφέρεται στην προφανή αδυναμία των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων των Καλλιτεχνικών Σχολείων να μεταφέρουν πεζή καθημερινά, εκτός από τις σχολικές τους τσάντες με τα βιβλία και τα τετράδια και τα ογκώδη αντικείμενα που χρειάζονται, όπως καβαλέτα, τελάρα, σκηνικά, είδη ένδυσης και υπόδησης κ.λπ., σε αποστάσεις 6 χλμ. και 10 χλμ. αντίστοιχα. Η πρόσβαση στις σχολικές δομές για πολλά από τα παιδιά που φοιτούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία σημαίνει χρήση παραπάνω του ενός μέσου μαζικής μεταφοράς, τα οποία ενώ αδυνατούν να μεταφέρουν τα ογκώδη αντικείμενα των μαθητών, καθιστούν προβληματική και την τήρηση της ώρας προσέλευσης και παρακολούθησης των μαθημάτων. Καθώς ό όγκος των αντικειμένων δεν μπορεί να μεταφερθεί ούτε πεζή, ούτε με τα μέσα μεταφοράς, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, τίθεται θέμα ασφάλειας  για τη σωματική ακεραιότητα των ίδιων των μαθητών, όσο και για φθορές που μπορούν να προκληθούν στα αντικείμενα που μεταφέρουν.

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων ζητά να αρθούν οι χιλιομετρικοί περιορισμοί των 3.000 και 5.000 μέτρων στις μετακινήσεις των μαθητών των  Γυμνασίων και Λυκείων των Καλλιτεχνικών Σχολείων, να υπάρχει συνοδός στα σχολικά λεωφορεία, αλλά και να θεσμοθετηθεί  ένας δημόσιος φορέας που θα φροντίσει να γίνουν τα παραπάνω.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με τις ενέργειές σας για την ικανοποίηση των αιτημάτων που καταγράφει αναλυτικά στην επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων