IPAIDEIA.GR

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ

Πρ. Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:

ΑΘΗΝΑ 17-6-2013

Αριθ. Πρωτ.49

Γραφεία: ΟΛΜΕ

Κορνάρου 2 & Ερμού- ΑΘΗΝΑ

email:

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977982673 & 6973804297

ΠΡΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο

2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

κ. Θ. Παπαθεοδώρου

3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

κ. Β. Παπάζογλου

4. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

κ. Σωτ. Γκλαβά

5. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π & Δ.Ε. – ΤΜΗΜΑ Β’

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7. ΣΧΟΛΕΙΑ-ΟΛΜΕ-ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: «¨Αλαλούμ¨ στον υπολογισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων των εργαστηριακών εκπαιδευτικών ΤΕ01, άρθρου 14 Ν. 1566/85»

ΣΧΕΤ.: α) Ηυπ. αριθ. 70607/Δ2/23-05-2013 Υ.Α περί υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων

εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14

β) Η υπ. αριθ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 129 Β’) σχετικά με την τροποποίηση των

αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 όπως σήμερα ισχύει.

γ) Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ

Κύριε Υπουργέ

Οι υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας προκειμένου να προσδιορίσουν τα «κενά και πλεονάσματα» του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 έθεσαν σε εφαρμογή το σχετικό (α). Πέρα από τις γενικότερες ενστάσεις της Ένωσής μας αλλά και της ΟΛΜΕ για τον τρόπο του προσδιορισμού των κενών και πλεονασμάτων έχουμε να σας επισημάνουμε ειδικότερα για τους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς ΤΕ01, τις αστοχίες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, από τις αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ στην εφαρμογή των ισχυόντων αποφάσεων, για το θέμα και συγκεκριμένα τα εξής:

  1. Με την εφαρμογή της Υ.Α. 70607/Δ2/23-05-2013 αρκετοί συνάδελφοι θα βρεθούν τεχνητά υπεράριθμοι ενώ παράλληλα υπάρχουν Δ/νσεις Δ.Ε. που δεν υπολογίζουν τις εργαστηριακές ώρες στο ωράριο διδασκαλίας των συναδέλφων (π.χ. Ημαθίας).
  2. Διευθυντές εκπαίδευσης, όπως ο Δ/ντης της Δ/νσης Δ.Ε. Κοζάνης μετατρέπουν αυθαίρετα τα κενά που στέλνουν οι διευθυντές των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ σε πλεονάσματα του κλάδου μας ΤΕ01.
  3. Υπάρχουν ΠΥΣΔΕ που ενώ κατέχουν την υπ’ αριθ. 7980/Γ2/21-1-2013 Υ.Α. βάσει της οποίας για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01 ορίζεται διδασκαλία μαθημάτων σε πρώτη ανάθεση, δεν ενημέρωσαν αρμοδίως ως όφειλαν να πράξουν, τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της περιφερείας τους ενώ και τα ίδια αυτά ΠΥΣΔΕ αγνοώντας την ως άνω Υ.Α. δεν υπολόγισαν τα κενά και τα πλεονάσματα με αυτή την ισχύουσα Υ.Α. αλλά με την καταργηθείσα 140990/Γ2/ 03-11-2008 Υ.Α., όπως έπραξε το ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, βλέπε αριθ. απόφασης ΠΥΣΔΕ 17/14-06-13, Έγγραφο Δ/νσης Δ.Ε Αριθ. πρωτ. ΦΔ4/3α/6527Ι, Π. Μεσολογγίου 14/06/2013 που επισυνάπτουμε.
  4. Με την έκδοση της Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013 ανατίθενται εκ νέου μαθήματα σε 1η ανάθεση στους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 και συγκεκριμένα όλων εκείνων των μαθημάτων που αναφέρονταν ως 2η ανάθεση στην Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 και την Ε.119052/Γ2/17-09-2008 του ΥΠΔΒΜΘ ενώ όλα τα συναφούς ειδικότητας μαθήματα ανατίθενται πλέον στους ΤΕ01 σε 2η ανάθεση. Ωστόσο δεν έχουν εκδοθεί ως σήμερα και οι σχετικές οδηγίες-πίνακες, που να εξειδικεύουν τη συγκεκριμένη απόφαση όσον αφορά τον προσδιορισμό των μαθημάτων που διδάσκαμε πριν ως κλάδος ΤΕ01 σε 2η ανάθεση αλλά και όσων δεν υπήρχαν στις οδηγίες της απόφασης που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ. αριθ. Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την 1η αλλά και τη 2η ανάθεση συνάδελφοι κάποιων ειδικοτήτων και ιδιαίτερα αυτών των Σχεδιαστών (ΤΕ01.01) και Δομικών Έργων (ΤΕ01.05) και να χαρακτηρίζονται τεχνητά υπεράριθμοι!

Προκειμένου να αρθούν οι αδικίες που γίνονται σε συναδέλφους του κλάδου μας αλλά και για την ορθότερη εφαρμογή της Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013, ζητάμε να εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική απόφαση της διεύθυνσης σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για τα εξής:

  • Στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 στα πλαίσια της Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013 τα κενά και πλεονάσματα να υπολογίζονται σύμφωνα με την 1η ανάθεση των μαθημάτων του κλάδου τους με προτεραιότητα, όπως σαφώς ορίζει η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
  • Να σταματήσει κάθε διασταλτική ερμηνεία της Υ.Α. 7980/Γ2/21-1-2013 που έχει ως αποτέλεσμα την λήψη πρόσκαιρων συντεχνιακών αποφάσεων κάποιων οργάνων διοίκησης με τις οποίες αποφάσεις αντί να υπολογίζουν τα κενά των εργαστηριακών κ.α. μαθημάτων κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 τα υπολογίζουν σε άλλους κλάδους που έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν το ωράριό τους σε μια πλειάδα μαθημάτων κάθε ειδικότητας στα ΕΠΑλ και ΕΠΑΣ.
  • Στις ειδικότητες σχεδιαστών και δομικών έργων κλάδου ΤΕ01 κατά τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων άμεσα πρέπει να υπολογίζονται σε 1η ανάθεση τα μαθήματα που περιέργως δεν προβλέπονταν σε 2η ανάθεση στην Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, αλλά τα δίδασκαν πριν, όπως ρητά ορίζεται στην Υ.Α.7980/Γ2/21-1-2013 και προτείνονται ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ

Α] ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ – ΤΕ01.01

1. Σχέδιο Δομικών έργων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (τάξη Β’ Ημερησίου και

Γ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ)

  1. Οικοδομικό Σχέδιο (Β’ τάξης ΕΠΑΛ)
  2. Ο Η/Υ στο χώρο των Δομικών Έργων (τάξης Γ’ ημερησίου και Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ) Σύνολο 12 ώρες εβδομαδιαίος

Β] ΔΟΜΙΚΟΙ – ΤΕ01.05

1. Οικοδομικό Σχέδιο (Β’ τάξης ΕΠΑΛ)

2. Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ ( τάξης Β΄ Ημερήσιου και Γ’ εσπερινού ΕΠΑ.Λ)

3. Εργαστήριο τοπογραφίας (Β’ Τάξης ΕΠΑΛ)

4. Εργαστήριο Τεχνικών Έργων (τάξης Γ’ ημερησίου και Δ’ εσπερινού ΕΠΑ.Λ)

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 1) Έγγραφο Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Αριθ. πρωτ. ΦΔ4/3α/6527Ι

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ – ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ