Ο όρος Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να μεταφραστεί ως Hellenic Republic ή ως Hellenic Democracy; Κανένα δεν είναι λάθος, αλλά το πρόβλημα ανακύπτει όταν σε άλλα έγγραφα υιοθετείται το Republic και σε άλλα το Democracy. Διαμαρτυρίες για λάθη, απουσία ελέγχων, ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών, αποτελούν ορισμένα από τα προβλήματα στον τομέα της μετάφρασης και διερμηνείας στην Ελλάδα. Ενα θέμα πάντα σημαντικό, που έχει αποκτήσει νέα διάσταση με την έκρηξη του μεταναστευτικού.