Στο πλαίσιο του ρόλου τους ως νησίδων πειραματικής εφαρμογής πρωτοποριακών προγραμμάτων,  η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Σίσσυ Γκίκα, παρέστη στην Εισαγωγική Συνεδρία του Επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Γ’ & Δ’ τάξεων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, τα οποία,συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων.

Στην ομιλία της η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα για χρήση iPads στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς συμβάλλειστον πληρέστερο τεχνολογικό και πληροφορικό γραμματισμό, και στην καλλιέργεια των ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα.Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύει τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση, ενδυναμώνει την κριτική σκέψη και δημιουργεί προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και εμπέδωσης των διδασκόμενων εννοιών με τρόπο ευχάριστο, σύγχρονο και ελκυστικό.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας τόνισε την αξία της επιμορφωτικής αυτής δράσης ως ενός εξαιρετικού παραδείγματος οργανωμένης κοινότητας μάθησης, που στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και ως ενός μέσου διάχυσης καλών πρακτικών σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και, τέλος, ευχαρίστησε τόσο τους Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων που αγκάλιασαν το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή, όσο και όλους τους συντελεστές του προγράμματος και τους δωρητές των συσκευών στα σχολεία μας.