Η συμβουλευτική στήριξη των μαθητών και των μαθητριών είναι κομβικής σημασίας για την αυτογνωσία και την ενδυνάμωσή τους, ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για ορθές αποφάσεις σε μια εποχή δυσκολιών και αβεβαιότητας, αναφέρει η επιστολή.

Η ανακοίνωση:

Προς την Υπουργό Παιδείας, κα. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε –με αφορμή την διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών ΣυΕΠ την οποία επισυνάπτουμε- να διατυπώσουμε, ως επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού με αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά από το 1985, την αναγκαιότητα χάραξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα απαντά στις ανάγκες των πολιτών και τις επιταγές της εποχής μας στον τομέα της δια βίου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.

Όπως με επιστολή μας στις αρχές ανάληψης των καθηκόντων σας, επισημάναμε είναι αναγκαία η ορθή αξιοποίηση των ειδικά καταρτισμένων ατόμων στην ΣυΕΠ, ώστε να συνδράμουν αποτελεσματικά στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας μας.

Η συμβουλευτική στήριξη των μαθητών και των μαθητριών είναι κομβικής σημασίας για την αυτογνωσία και την ενδυνάμωσή τους, ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για ορθές αποφάσεις σε μια εποχή δυσκολιών και αβεβαιότητας ενώ παράλληλα λόγω των παγκόσμιων συγκυριών κρίνεται απαραίτητη και η στήριξη των εργαζομένων ή/και των ανέργων για τον επαναπροσδιορισμό της σταδιοδρομίας τους. Στο υπό ψήφιση όμως νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα στα άρθρα 25 και 159, προβλέπεται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Κ.Ε.Σ.Υ. να τοποθετηθούν σε προσωπαγείς θέσεις στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αλλά χωρίς πλέον αντικείμενο ΣυΕΠ.

Ως Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και να προσφερθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των στελεχών ΣυΕΠ που υπηρετούν στις οργανικές θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. στην υποστήριξη του θεσμού ΣυΕΠ που περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή παρουσιάζεται αναγκαίος στις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.