Εκτός των χώρων του Πανεπιστημίου, στο υπόγειο ξενοδοχείου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, που είναι η αρμόδια Αρχή για την Εξωτερική Αξιολόγηση των Ιδρυμάτων της χώρας.
Αιτία ήταν η διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης στον χώρο του Πανεπιστημίου από μία ομάδα φοιτητών, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, που ήταν η πρώτη ημέρα της Αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή ήταν διατεθειμένη να συναντηθεί μαζί τους και να ακούσει τις απόψεις τους, όπως σημειώνουν οι πρυτανικές αρχές.
Σε άμεση επικοινωνία με την Πρόεδρο της ΑΔΙΠ και μπροστά στον κίνδυνο να διακοπεί συνολικά η αξιολόγηση, γεγονός που κατά την εκτίμηση των πρυτανικών αρχών θα ήταν καταστροφικό για το Πανεπιστήμιο, συναποφασίστηκε η αξιολόγηση να πραγματοποιηθεί σε άλλον χώρο. Παράλληλα, ενημερώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες για την αλλαγή του Προγράμματος. Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στη διαδικασία της αξιολόγησης ήταν καθολική, ωστόσο αποχώρησε το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει κανένας από εμάς που θα ήθελε η όλη διαδικασία αξιολόγησης να μην πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων, φοιτητών και φορέων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, συνετέλεσε καθοριστικά στο να αναδειχτεί δεόντως το πραγματικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις κρίσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις της αρμόδιας Επιτροπής, που αποτελείται από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Σε μία εποχή, κατά την οποία το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντικότατα οικονομικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα προσωπικού, επιβάλλεται να ενισχύουμε με κάθε τρόπο ένα κλίμα ομοψυχίας και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων δυσκολιών», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης και οι Αναπληρωτές Πρύτανη Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Θωμάς Μπάκας και Ανδρέας Φωτόπουλος.
Σε πιο σκληρό ύφος αναφέρεται στα γεγονότα το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάνοντας λόγο για βίαιη παρεμπόδιση της θεσμοθετημένης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από μια μικρή ομάδα φοιτητών και εκφράζοντας θλίψη και βαθιά απογοήτευση.
«Για ακόμα μια φορά, μια μικρή μειοψηφία φοιτητών παρακώλυσε μια ακαδημαϊκή δραστηριότητα και, μάλιστα, τόσο σημαντική για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.
Η αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας, όπως και όλων των Πανεπιστημίων, συνιστά εξαιρετικά σημαντική διαδικασία που μόνο θετικά έχει να προσφέρει. Αναδεικνύει τα ισχυρά σημεία του Ιδρύματος, αλλά και καταδεικνύει τομείς βελτίωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο. Αποτελεί τον οδικό χάρτη για τα διοικητικά όργανα και την πολιτεία για την στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ενθαρρύνει όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να εντείνουν την προσπάθειά τους ώστε να επιτύχουν την επιδιωκόμενη αριστεία.
Όμως για μια ακόμη φορά η τυπική και η ουσιαστική διαδικασία αξιολόγησης δεν πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου, ως όφειλε, αλλά κατέληξε να συνεδριάζει στο υπόγειο ξενοδοχείου της πόλης», αναφέρει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
Στη διαδικασία της Αξιολόγησης, εκτός από την Πρυτανική Αρχή, συμμετείχαν όλοι οι Κοσμήτορες των Σχολών, όλοι οι Πρόεδροι των Τμημάτων, τα μέλη της Εσωτερικής Ομάδας Αξιολόγησης κάθε Τμήματος, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ από το κάθε Τμήμα. Συμμετείχαν, επίσης, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και τα μέλη της Εσωτερικής Ομάδας Αξιολόγησης του Ιδρύματος.
Συναντήθηκαν, επίσης, με τους αξιολογητές, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της ΑΔΙΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, συναντήθηκαν με την Επιτροπή Αξιολόγησης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης. Επίσης, υπήρξε συνάντηση με τον Προϊστάμενο Διοίκησης και τους Διευθυντές των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως προβλεπόταν στο Πρόγραμμα της ΑΔΙΠ.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι τα μέλη της Επιτροπής επισκέφτηκαν τους χώρους του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα το Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς», τη Φοιτητική Λέσχη σε ώρα λειτουργίας, την Ιερά Μονή Περιστεράς Δουρούτης και ασφαλώς τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Επίσης, επισκέφθηκαν, σε ώρες λειτουργίας και με την παρουσία φοιτητών, όλα τα Εργαστήρια του Ιδρύματος για τα οποία έδειξαν ενδιαφέρον.
Τέλος, από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και την Πρυτανεία παραδόθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης όλο το υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που είχε προετοιμαστεί, για την αξιολόγηση, με βάση και τις εκθέσεις των Σχολών, των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Αποχώρησε το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου
Με την ομάδα των αξιολογητών συναντήθηκε και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αφού τους ενεχείρισε τον τόμο πεπραγμένων του, αποχώρησε από τη διαδικασία αξιολόγησης, διατυπώνοντας ταυτόχρονα τις ακόλουθες ενστάσεις:
– Το ακαδημαϊκό ήθος και η αξιοπρέπεια δεν συνάδουν με διαδικασίες αξιολόγησης που διεξάγονται κάτω από συνθήκες απειλών και προπηλακισμών.
– Η αξιολόγηση αφορά το Πανεπιστήμιο και τις δομές του και, επομένως, δεν πρέπει να πραγματοποιείται εκτός των χώρων του, στους οποίους δραστηριοποιείται το σύνολο του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
– Το Συμβούλιο λειτουργεί ως συλλογικό Όργανο. Οι συνθήκες στο υπόγειο του ξενοδοχείου δεν παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής των εξωτερικών μελών του.
«Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από τους διαπρεπείς επιστήμονες που μετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης, γιατί για μια ακόμα φορά, μια μικρή μειοψηφία φοιτητών παρακώλυσε και προξένησε δυσλειτουργίες στη ομαλή διεκπεραίωση του αξιολογικού έργου της», αναφέρουν σε δήλωσή τους ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.