Παράταση πήρε η υποβολή αιτήσεων του 1ου Σταδίου, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και , σχολικής περιόδου 2021-22-Το Μητρώο θα υποδέχεται αιτήσεις έως 18/08/2021.

H ανακοίνωση

Σχετικά με την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (Μητρώο ΣΔΕ) και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σας ενημερώνει ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ, από την Τετάρτη 18-08-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 26-08-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.