Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 2 ( περίοδος 2017-18 )
Συνεδρίασε στις 09-02-2017 το ΑΠΥΣΔΕ

ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, με παρόντα όλα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
2.Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο :
Εισήχθησαν για συζήτηση αιτήσεις που είχαν αναβληθεί κατά την προηγουμένη συνεδρίαση. Οπότε το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ως εξής:
Δ.Δ.Ε Έβρου
Ενέκρινε άδεια άνευ αποδοχών σε συν. εκπ/κό ΠΕ08 ( η οποία είναι αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής ) από 01/03/17 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους και προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό.
Δ.Δ.Ε. Ροδόπης
Δεν ενέκρινε άδεια άνευ αποδοχών σε συν. εκπ/κό ΠΕ18.04 διότι α) η λήψη της αδείας δεν συνάδει με άλλες δράσεις της εκπ/κού κατά την προσεχή χρονική περίοδο και β) δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπληρώσεως του διδακτικού κενού που θα προκύψει
Θέμα 2ο :
Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στην παρακάτω συνάδελφο:
Κατσαβού Καίτη, ΠΕ18.10, 2η ειδικ. ΠΕ01, Β/θμια Εκπ/ση Δράμας
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925και email:
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ