Κουσινίδης Χάρης – Φιλιππίδου Σοφία
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 1 ( περίοδος 2017-18 )
Συνεδρίασε στις 31-01-2017 το ΑΠΥΣΔΕ

ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με τη νέα του σύνθεση, όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια της 2ας Νοεμβρίου 2016 και την απόφαση ορισμού των μη αιρετών μελών του από τον Υπουργό Παιδείας ( η απόφαση συγκροτήσεως του νέου ΠΥΣΔΕ στο ). Αναλυτικά η νέα σύνθεση είναι:

Α/Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Κεραμάρης Παναγιώτης, Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2.
Αντιπρόεδρος
Τζάστας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής -Παιδαγωγικής Καθοδηγήσεως Β/θμιας Εκπ/σεως, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3.
Μέλος
Κοσμίδου Μαριγούλα, Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σεως Ροδόπης
4.
Μέλος
Κώστας Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Κουσινίδης Χαρίλαος, αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Α/Α
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Πρόεδρος
Βαγενάς Απόστολος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Καβάλας
2.
Αντιπρόεδρος
Μαυρομμάτη Ευφημία, Σχ. Σύμβουλος Γαλλικών με έδρα την Καβάλα
3.
Μέλος
Παπαθανασίου Γεώργιος, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σεως Ξάνθης
4.
Μέλος
Ιωαννίδης Χρήστος, ΠΕ04.01, αναπλ. αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
5.
Μέλος
Φιλιππίδου Σοφία, ΠΕ02, αναπλ. αιρετός εκπρόσωπος εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως
Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν όλα τα τακτικά μέλη πλην του συν. Κώστα Αθανασίου που δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Συμμετείχε ο αναπληρωτής του συν. Ιωαννίδης Χρήστος.
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν τα παρακάτω:
1.Διαθέσεις εκπών Β/θμιας Εκπ/σεως για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου – αποσπάσεις εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως που πλεονάζουν
2.Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
3. Επανεξέταση αιτήσεως για διακοπή αδείας Υπηρεσιακής Εκπ/σεως σε εκπ/κό Β/θμιας Εκπ/σεως
4. Εξέταση αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπ/κούς Β/θμιας Εκπ/σεως
5.Κάλυψη κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)
Το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα 1ο :
α) Επικυρώθηκαν ( ομόφωνα ) αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ, σχετικά με διαθέσεις συν. εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σεως, ως εξής:
ØΠΥΣΔΕ Καβάλας
Συνεδρίαση 16/12/16
üΑπόφαση διαθέσεως μίας (1) αναπλ. εκπ/κού ΤΕ16 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου ( 5ώρες )
ØΠΥΣΔΕ Ξάνθης
Συνεδρίαση 16/01/17
üΑπόφαση διαθέσεως εξ ολοκλήρου μίας (1) εκπ/κού ΠΕ06 στην Α/θμια Εκπ/ση του νομού
β) Ο συν. εκπ/κός Κουρτέσης Δήμος ΠΕ11, αποσπάται από το ΚΠΕ Παρανεστίου στο ΚΠΕ Βιστωνίδας από 17/01/2017 έως 10/03/2017 κατόπιν εισηγήσεως και των δύο ΚΠΕ και δικής του συναινέσεως (ομόφωνα).
Θέμα 2ο :
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις σχετικές αιτήσεις, χορηγήθηκαν ομόφωναάδειες άνευ αποδοχών ως εξής:
Δ.Δ.Ε Έβρου
σε συν. εκπ/κό ΠΕ07 από 22/12/16 έως 31/08/17 για οικογενειακούς λόγους
Δ.Δ.Ε. Ροδόπης
σε συν. εκπ/κό ΠΕ13, από 31/01/17 έως 31/08/17 για σοβαρούς προσωπικούς λόγους
Αντιθέτως (ομόφωνα) αποφασίστηκε να αναβληθούν οι συζητήσεις και οι αποφάσεις επί άλλων αιτήσεων συν. εκπ/κών ως εξής:
για συν. εκπ/κό ΠΕ08, της Δ.Δ.Ε. Έβρου, επειδή είναι αποσπασμένη στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής και απαιτείται η σχετική εισήγηση του οικείου Δ/ντού Δ.Δ.Ε.
για συν. εκπ/κό ΠΕ18.04, της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης, η οποία κλήθηκε στην επόμενη συνεδρίαση σε ακρόαση, για περαιτέρω διευκρινίσεις
Θέμα 3ο :
Το θέμα αυτό είχε εξεταστεί αρχικώς κατά τη συνεδρίαση της 05/12/2016. Τότε αποφασίστηκε η αναβολή λήψης αποφάσεως, προκειμένου να αποσταλούν από τη Δ.Δ.Ε. Έβρου επιπλέον στοιχεία για τη διοικητική και οικονομική τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση κι έτσι το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη διακοπή υπηρεσιακής εκπ/σεως συν. εκπ/κού ΠΕ03 της Δ.Δ.Ε. Έβρου, από 14/07/2009 ( διαβάστε και το 31/05-12-2016 ενημερωτικό στο )
Θέμα 4ο :
Εγκρίθηκε ( ομόφωνα ) η απόδοση 2ης ειδικότητας στους παρακάτω συναδέλφους:
α. Σιδηροπούλου Κυριακή, ΠΕ18.04, 2η ειδικ. ΠΕ18.36, Β/θμια Εκπ/ση Δράμας
β. Αποστολούμη Σταμάτη, ΠΕ01, 2η ειδικ.ΤΕ16, Β/θμια Εκπ/ση Έβρου
Αντιθέτως (ομόφωνα) δεν εγκρίθηκεη απόδοση 2ης ειδικότητας σε συν. εκπ/κό ΠΕ19 της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης διότι στο συν. αυτό ήδη είχε αποδοθεί 2η ειδικότητα ΠΕ12.05 στις 26/09/2012. Ως γνωστόν απόδοση 3ης ειδικότητας δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Θέμα 5ο :
Σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 05/12/2016, δημοσιεύθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σεως πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω κενουμένων θέσεων:
α. Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ν. Ξάνθης
β. Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ν.Δράμας
γ. Τεχνικός υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ν.Έβρου
( διαβάστε και το 31/05-12-2016 ενημερωτικό στο )
Οι μόνοι ενδιαφερόμενοι συν. εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση είναι οι:
Κων/νίδης Άγγελος ΠΕ19, διάθεση ΠΥΣΔΕ Δράμας, για τη θέση του Τεχνικού υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ν.Δράμας
Παπακώστας Αθανάσιος ΠΕ20, ΓΕΛ Αβδήρων για τη θέση του υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ ν.Ξάνθης
Συνεπώς οι δύο συν. εκπ/κοί επιλέγονται ομόφωνα για την κάλυψη των αντιστοίχων θέσεων μέχρι τη λήξη του σχ. έτους 2016-17 (31-08-2017).
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) κινητό: 6937032925και email:
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ κινητό: 6944906871 και e-mail:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ