Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για εισαγωγή της στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Άρθρο 1

Από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα.

Η εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων, σε πλαίσιο συνεργασίας με τον/ την νηπιαγωγό του τμήματος. Ο/Η νηπιαγωγός κατά τις ώρες αυτές παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους/τις δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ06 και ΠΕ60).

Άρθρο 2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου –

Πρωινή λειτουργία ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7:45 – 8:30 45’

Πρόωρη υποδοχή μαθητριών και μαθητών (προαιρετικό πρόγραμμα)

08:15 – 8:30   Υποδοχή μαθητριών και μαθητών 08:30 – 09:15 1η διδακτική ώρα – 45’ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)

09:15 – 10:00 2η διδακτική ώρα – 45’* Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων, πρόγευμα

10:00 -10:45 Διάλειμμα 10:45 – 11:30 3η διδακτική ώρα – 45’ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δε- ξιοτήτων

11:30 – 12:10 4η διδακτική ώρα – 40’ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)

12:10 – 12:45 5η διδακτική ώρα – 35’ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας και προγραμματισμός επόμενου εργαστηρίου

12:45 – 13:00 Προετοιμασία για Αποχώρηση 13:00 αποχώρηση

Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο/Η νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.