Ερώτηση σχετικά με τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 που παραμένουν αδιόριστοι ακόμα και σήμερα, κατέθεσαν εκ νέου στη Βουλή προς τον υπουργό Παιδείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής.


«Επανερχόμαστε για δεύτερη φορά στην Ερώτησή μας υπ’ αριθμ. 6479/04.06.2018 και στην επανακατάθεσή της με αρ. πρωτ. 7608/11.07.2018 σχετικά με τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 που παραμένουν αδιόριστοι μέχρι σήμερα, η οποία παραμένει αναπάντητη από το αρμόδιο υπουργείο, μολονότι έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την κατάθεσή της. Η Ερώτησή μας είναι η παρακάτω:

Την ώρα που η λειτουργία του δημόσιου σχολείου στενάζει κάτω από το βάρος των τεράστιων κενών και ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, παραμένουν αδιόριστοι μέχρι και σήμερα οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.

Συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων (ΠΕ02, ΠΕ11, ΠΕ04.01, ΠΕ13, ΠΕ03, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ18.02, ΠΕ19, ΠΕ14.040), συμμετείχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 2Π/2008 προκήρυξή του. Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για την κατάρτιση των πινάκων διορισμών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2009 – 2010, 2010 – 2011. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο διαγωνισμό που συμπλήρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία κατετάγησαν στον πίνακα επιτυχόντων του κλάδου τους.

Παρά το γεγονός ότι για το διαγωνισμό αυτό η μεταβατική περίοδος παρατάθηκε με σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου έως και το σχολικό έτος 2013 – 2014, δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έτυχαν της αναμενόμενης πρόσληψής τους.

Να σημειωθεί πως ενώ τα χρόνια αυτά έχουν φύγει στη σύνταξη περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί και παράλληλα προσλαμβάνονται κάθε χρόνο πάνω από 23.000 συμβασιούχοι για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σχολεία, παραμένοντας και πάλι χιλιάδες κενά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο διάστημα αυτό διεκδικώντας την πρόσληψή τους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3273/2017) δικαιώνονται στο αίτημά τους να διοριστούν αναδρομικά, από την ημερομηνία δημοσίευσης των πινάκων διορισμών αναλόγως του σχολικού έτους που όφειλε η Διοίκηση να τους διορίσει και να ανασυνταχθούν οι σχετικοί πίνακες διορισμών.

Τον Ιανουάριο του 2016 ο τότε υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είχε αναφέρει στη Βουλή ότι “…αναμένουμε τις αποφάσεις επί της ουσίας των διοικητικών δικαστηρίων, του εφετείου και δεσμεύει τη διοίκηση οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί” καθώς επίσης και ότι “έχουμε συστήσει μία ομάδα εργασίας στο Υπουργείο που εξετάζει όλες τις νομικές δυνατότητες προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα δίκαιο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. Αν εν τω μεταξύ προκύψουν και άλλες τελεσίδικες αποφάσεις που κρίνουν ότι παράνομα έμειναν εκτός υπηρεσίας εκπαιδευτικοί, επαναλαμβάνω ότι βεβαίως και θα συμμορφωθούμε. Υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε”.

Παρά το γεγονός ότι ένα χρόνο αργότερα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών συνεδρίασε και έλαβε απόφαση, μέχρι και σήμερα το ίδιο υπουργείο, της ίδιας συγκυβέρνησης, δεν έχει προβεί σε ενέργειες πρόσληψης των επιτυχόντων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται ο κ. υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να σταματήσει επιτέλους η κατάφωρη αδικία σε βάρος των επιτυχόντων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και να διοριστούν;».