Σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών για κάθε πληροφορία σχετικά με την νέα αδειοδότηση τους θα πρέπει να απευθύνονται στον Ε.Ο.Π.