Αδειοδότηση υφιστάμενων Κ.Ξ.Γ σύμφωνα με το νεο νόμο