04-11-16 Αδειοδότηση Ιδιωτικών ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι τα κάτωθι Ι.Ι.Ε.Κ. με τους διακριτικούς τίτλους :

  1. Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ
  2. Ι.Ι.Ε.Κ. CRAFT
  3. Ι.Ι.Ε.Κ. Πετράς Ιωάννης
  4. Ι.Ι.Ε.Κ. ESP Κεσσίδης Αναστάσιος
  5. Ι.Ι.Ε.Κ. Mokume

έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας σε ισχύ, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία επικαιροποίησής τους.