: Πότε πρέπει να γίνει αίτηση ανανέωσης  – Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις Υποστήριξης οι που έχουν εκδοθεί πριν από την ψήφιση του ν.4093/2012 συνεχίζουν να είναι σε ισχύ.

Οι άδειες αυτές ισχύουν μέχρι 31.12.2019 ημερομηνία μέχρι την οποία ανανεώνονται. Οι δικαιούχοι οφείλουν μέχρι 30.8.2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης.