Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών: Διευκρινίσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/03/2019 - 19:23 | Author: Newsroom Ipaidia

Η αρμόδια Δνση του Υπ. Παιδείας με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στις Υπηρεσίες μας από ορισμένες Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019), και αφορούν, ειδικότερα, στη δυνατότητα χορήγησης (του υπολοίπου) της διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών στις εκπ/κούς ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην περίπτωση που οι εν λόγω αναπληρώτριες ελάμβαναν μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019, διευκρινίζει τα ακόλουθα.

Με τη (σχετική) υπ’ αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκύκλιο ενημερωθήκατε για τις προαναφερθείσες διατάξεις και – στην επισήμανση υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου – για τη δυνατότητα χορήγησης στις αναπληρώτριες του υπολοίπου των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών1.

Η αληθής έννοια της επισήμανσης αυτής της εγκυκλίου είναι ότι οι αναπληρώτριες δικαιούνται το υπόλοιπο των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα τη λήξης της άδειας λοχείας, ανεξαρτήτως εάν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

Για παράδειγμα:

Εάν η άδεια λοχείας (μητρότητας) της αναπληρώτριας έληξε στις 4-2-2019, η αναπληρώτρια δικαιούται άδεια ανατροφής έως 3 μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, θεωρητικά από τις 5-2-2019 (θεωρητικά καθότι η ισχύς του νόμου άρχεται στις 4-3-2019). Βάσει της επισήμανσης υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου μπορεί να χορηγηθεί στην αναπληρώτρια το υπόλοιπο των ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα λήξης της άδειας λοχείας, ήτοι άδεια έως τις 20-5-2019, ανεξαρτήτως εάν η αναπληρώτρια έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019 (στις 4-3-2019).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως εφαρμόζετε την υπ’ αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 (ΑΔΑ:
Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκύκλιο λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις του παρόντος εγγράφου.

Loading...


  • europalso   ideascentral