Το 7ο Διεθνές Συνέδριο «Η Αγγλική ως Lingua Franca (ELF7)» θα φιλοξενηθεί στο DEREE – Tο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στην Αθήνα, 4 – 6 Σεπτεμβρίου, 2014 . Κύριο θέμα του Συνεδρίου: «ELF: Παιδαγωγικές και διαθεματικές/διακλαδικές προοπτικές». Κύριοι ομιλητές είναι: • Professor Henry Widdowson, University of Vienna, Austria • Professor Elana Shohamy, Tel-Aviv University, Israel • Professor Maria Grazia Guido, University of Salento, Italy • Associate Professor Nicos Sifakis, Hellenic Open University, Greece Γλώσσα του Συνεδρίου: Αγγλική