Τι είναι αυτό που κάνει το μάθημα πολύ καλό; Οι περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν και διαισθητικά ότι η σημαντικότερη παράμετρος ενός καλού μαθήματος είναι η παρουσία και η συμβολή του εκπαιδευτικού. Πρόσφατα μια μεγάλη μελέτη του Νεοζηλανδού John Hattie, ειδικού σε θέματα παιδείας και διδασκαλίας, επιβεβαίωσε ότι από όλους τους παράγοντες που συντελούν στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ένας είναι ο πιο σημαντικός: ο καλός και δραστήριος εκπαιδευτικός. Από την άλλη πλευρά η στάση και η εργασία των διδασκόντων επηρεάζεται από τις προσωπικές τους εμπειρίες ως μαθητές, τη μεθοδολογία που διδάχτηκαν στις πανεπιστημιακές σπουδές τους ή στο πλαίσιο επιμορφώσεως, τις συνθήκες εργασίας, τις απαιτήσεις των γονέων, του εργοδότη αλλά και του εαυτού τους• και τέλος συχνά από την πολύπλοκη δημόσια συζήτηση σχετικά με «τον καλύτερο τρόπο διδασκαλίας».