Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας αποδίδεται συνολικό ποσό 4,972.000 ευρώ.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα η κατανομή έχει ως εξής:

Καρδίτσα 1.425.000 ευρώ,

Λάρισα 1.591.000 ευρώ,

Μαγνησία 906.600 ευρώ,

Τρικάλων 1.049.400 ευρώ.