Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» για μαθητές/-τριες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας – σχολικό έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 145562/Δ2,Υ2/26-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.ΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 20/07/2020 αίτηση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, που
αφορά σε αίτημα έγκρισης του διαγωνισμού με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑνοιχτώνΤεχνολογιών στην Εκπαίδευση», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 49/15- 10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, χωρίς να θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και διεξάγεται διαδικτυακά.

Η παρουσίαση των έργων των ομάδων συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας σε αποθετήριο στο github (https://github.com/) και παρουσίαση του έργου στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (https://openedtech.ellak.gr/robotics2020/) για να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από άλλα σχολεία. Δεν απαιτείται από τις ομάδες των σχολείων η μετακίνηση ή η φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών για την επίδειξη ή την αξιολόγηση των έργων. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του .ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: